Paieška


Taikomoji fotografija

Taikomosios fotografijos nuolatinės studijos trunka 3 metus, kurių metu studentai paruošiami kurti originalų ir kokybišką fotografinį turinį, atitinkantį šiuolaikinės rinkos reikalavimus. Ši specialybė išsiskiria tuo, kad studijų metu yra gilinamasi į skirtingų fotografinių žanrų kūrimo taisykles. Mokomasi tikslingai pasirinkti reikalingą fotografinę bei apšvietimo techniką, dirbant portretinės, reportažinės, mados, reklamos ir architektūros fotografijos srityse. Gilinamasi į atskirų žanrų specifiką, mokomasi rasti optimaliausius sprendimus, reikalingus fotografiniam turiniui išpildyti. Skatinant studentų kūrybiškumą, mokoma atliepti užsakovo lūkesčius, išsaugojant savo unikalų stilių ir kūrybinį braižą. Gaudami teorinias žinias, studentai mokosi jas pritaikyti praktiškai. Siekiama, kad būsimi taikomosios fotografijos profesiolai mokėtų kurti ne tik individualiai, bet ir gebėtų dirbti komandoje.

Taikomosios fotografijos studentai nuolat dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, parodose ir konkursuose.

Stebėdami šiuolaikinės rinkos tendencijas, studentai įgyja poreikį tobulėti kartu su nuolat kintančiomis technologijomis. Taikomosios fotografijos katedra aktyvi ir kūrybinga, jau išleidusi keturias profesionalių fotografų laidas, ieškanti ir jau galinti pasiūlyti ne tik geras sąlygas mokytis fotografijos, bet ir kūrybingus dėstytojus. Profesionalūs fotografai ir menininkai, dėstantys Vilniaus dizaino kolegijoje, ne tik ugdo novatorišką fotografijos suvokimą, bet ir, remdamiesi profesionalia patirtimi, atskleidžia visus techninius fotografijos meno subtilumus. Studijų metu fotografijos paslaptis atvers nuolatos kuriantys aktyvūs fotografai, menininkai ir patirtimi galintys pasigirti teoretikai: A. Valiauga, A. Maknytė, A. Solominas, G. Šeputis, J. Kuršys, L. Pilibavičiūtė, G. Kavoliūnas, G. Jokubauskaitė, R. Pocius ir kiti.

Taikomosios fotografijos studijų programa vykdoma nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos. 2012-2013 m.m. buvo atlikta programos savianalizė. Studijų kokybės ir vertinimo centras (SKVC) programą akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.

Programos tikslas

Taikomosios fotografijos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus taikomosios fotografijos specialistus, turinčius profesionalių taikomosios fotografijos žinių ir gebančius:

 • turimas žinias ir įgūdžius kūrybiškai taikyti profesinėje veikloje;
 • prisitaikyti prie sparčiai kintančių skaitmeninių technologijų kaitos;
 • teikti profesionalias taikomosios fotografijos paslaugas Lietuvos ir užsienio fotostudijose, reklamos agentūrose, spaudos ir elektroninėje žiniasklaidoje, televizijoje, kino pramonėje ir kitose audiovizualinės kūrybos srityse, vykdyti projektinę meninę veiklą, dirbti savarankiškai vykdant individualią veiklą.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis. Studijų programa vykdoma lietuvių kalba. Baigusiam studijas asmeniui suteikiamas menų profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Verslumo pagrindai/ Tarpkultūrinė komunikacija; Meno filosofija/ Kūrybos psichologija; Grafinis dizainas.
 • Studijų krypties dalykai: Specialybinė užsienio kalba; Kompozicijos ir spalvotyros pagrindai; Apšvietimas fotografijoje; Fotografijos technika, procesai ir teorija; Skaitmeninės technologijos ir raiška; Piešimas; Fotografijos istorija; Portretinė fotografija; Reportažinė fotografija; Vizualinė komunikacija; Fotografijų redagavimas; Reklamos teorija ir praktika; Reklaminė fotografija; Audiovizualinė raiška; Architektūros fotografija; Mados fotografija; Medijų etika; Fotografijos projektų vadyba; Medijų dizainas; Kūrybinis projektas; Savireklama ir viešieji ryšiai; Akademinis rašymas; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika, Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatai

Studijų metu įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys meno ir fotografijos istorinės raidos kontekstus, sąvokas ir šiuolaikines tendencijas, suvoks inovacijų naudojimo svarbą, žinos skirtingų fotografijos žanrų kūrimo metodikas, gebės jas taikyti fotografinio ir kitų medijų turinio kūrime.
 • Supras vizualinės komunikacijos svarbą šiuolaikinės rinkos sąlygomis, žinos savireklamos metodus ir jų taikymo būdus, suvoks etiško elgesio medijose principus ir svarbą, įgis žinias apie intelektinės nuosavybės teisę, projektų vadybą, reklamos teorijos ir praktikos principus ir sąvokas, išmanys rinkos tyrimų bei projektų ruošimo metodus. Įgytas žinias gebės taikyti profesinėje veikloje.
 • Turės specialių žinių apie analoginės ir skaitmeninės fotografijos techniką ir procesus bei jų pritaikomumą, išmanys kompozicinės raiškos būdus ir priemones, žinos apie spartų skaitmeninių technologijų kitimą ir mokės prisitaikyti prie naujų tendencijų. Turimas žinias gebės taikyti, kuriant fotografinį ir/ar audiovizualinį produktą.
 • Gebės atlikti kūrybinį tyrimą fotografijos srityje, mokės surinkti ir susisteminti duomenis, gebės išanalizuoti ir apibendrinti surinktą informaciją bei padaryti argumentuotas išvadas, tuo remiantis, pagrįs atliekamus fotografinius ir video projektus.
 • Gebės pasirinkti tikslingus analogus ir inspiracijos šaltinius, atitinkančius tendencijas ir padėsiančius priimti inovacinius sprendimus profesinėje veikloje.
 • Išmanydami skirtingų fotografijos žanrų kūrimo metodikas, naudodami analoginės ir skaitmeninės fotografijos techniką, tikslingai pasirinkdami fotografinę optiką bei apšvietimo techniką, gebės kurti kokybišką fotografinį ir kitų medijų turinį. Naudodamiesi fotografijų redagavimo žiniomis, gebės kokybiškai dirbti su fotografijų redagavimo bei video montažo programomis, gebės kokybiškai pateikti fotografinį turinį poligrafinei bei skaitmeninei spaudai.
 • Išmanydami kūrybinio projekto įgyvendinimo etapus, gebės sukurti ir generuoti kūrybinę projekto idėją ir profesionaliai išpildyti fotografinį turinį.
 • Atsižvelgdami į skirtingų fotografinių žanrų ypatumus, gebės prasmingai pasirinkti naujausius technologinius sprendimus, reikiamą mediją. Gebės suburti žmogiškuosius išteklius, organizuoti komandinį ir asmeninį darbą fotosesijų metu.
 • Gebės kritiškai mąstyti, profesionaliai spręsti iškilusias problemas. Gebės tarpkultūriniame kontekste komunikuoti su užsakovais, kolegomis, auditorija bei formuluoti ir išsamiai pristatyti idėjos, projekto koncepciją.
 • Gebės organizuoti darbo procesą, planuodami savo ir visos komandos veiklą, pasirinkti specialistus bendram kūrybiniam projektui vykdyti ir prisiimti atsakomybę už komandos veiklos kokybę. Orientuosis šiandieninės rinkos sąlygose ir poreikiuose. Gebės tikslingai pasirinkti vizualines raiškos priemones, vadovautis intelektinės nuosavybės, autorių teisių normomis bei profesine etika.
 • Išsiugdys savivertės kriterijus, kritišką mąstymą, kūrėjo atsakomybę ir gebėjimą toliau savarankiškai mokytis. Atsakingai vertins savo kūrybos rezultatus, suvoks atsakomybę viešojoje erdvėje, platindami savo kūrybą, bei fotografinio turinio poveikį visuomenei, kultūrinei bei ekonominei aplinkai.

Materialinė bazė

Vilniaus dizaino kolegijoje yra įrengtos keturios fotostudijos, kuriose taikomosios fotografijos studentai išmoksta naudotis analogine ir skaitmenine fototechnika, susipažįsta su apšvietimo fototechnikos bei šviesos valdymo galimybėmis. Čia sukaupta visa fotografavimui reikalinga įranga: studijinės blykstės, infraraudonųjų spindulių paleidikliai, reflektoriniai skėčiai, šviesos skaidymo dėžės, reflektoriai (tarp jų – nukreipiantysis reflektorius su akytu filtru, „beauty dish“, „octabox“, „sripbox“, ), atšvaitai, fono pakabinimo sistemos, Canon, Nikon, Sony skaitmeniniai veidrodiniai fotoaparatai, vidutinio formato juostiniai fotoaparatai, šviesos impulso matuokliai, trikojai, juostelių skeneris. Filmavimui skirta įranga: bėgeliai „Cam slider” 1.20 cm, trikojis Manfrotto 190Xprob su video galva MVH502AH, judesio stabilizatorius Glidecam HD 2000, monopodas Manfrotto MVH 500A su galva MVH500A. Filmavimui skirtos šviesos: 650W Arri bei Fomei LED šviestuvai. Fonas „green screen“. Studentai taip pat gali naudotis fotolaboratorija. Čia sukaupta visa reikalinga įranga analoginėms nuotraukoms ryškinti.

Pagal studijų programą studentai mokosi dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illiustrator, Final Cut Pro.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai, baigę Taikomosios fotografijos studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytas žinias ir įgūdžius gali taikyti: vykdydami individualią kūrybinę – praktinę, projektinę veiklą bei profesionaliai pristatyti savo kūrybą, dalyvaujant dizaino konkursuose ir parodose; teikdami įvairias fotografavimo bei video kūrimo paslaugas Lietuvos ir užsienio fotostudijose, reklamos agentūrose, spaudos ir elektroninėje žiniasklaidoje, televizijoje, kino pramonėje ir kitose audiovizualinės kūrybos srityse.

Taikomosios fotografijos studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija”
 • modelių agentūra „Image group”
 • Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė VCUP

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • LUCA School of Arts (Fac. Of Arts)
 • University of West Bohemia
 • Tartu Art College
 • Estonian Academy of Arts
 • Royal Academy of Arts
 • MOME Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest
 • IADE Institute of Visual Arts, Design and Marketing
 • EASD Antonio Failde Ourense

2021 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Mados dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX002 Interjero dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX006 Taikomoji fotografija 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 1888 EUR 2138 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums