fbpx

Paieška


Priėmimo sąlygos 2024 metais


Laukiame tavęs Vilniaus dizaino kolegijoje, jei:

Pretenduoti į studijų vietas Vilniaus dizaino kolegijoje gali dviem būdais:
 1. Tiesioginio priėmimo būdu –  pretenduojant į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (VNF).
 2. Per LAMA BPO sistemą  – pretenduojant į valstybės biudžeto lėšomis apmokamą studijų vietą (VNF/ST, t.y., vietą su stipendija, kuri pilnai padengia studijų kainą) ir į VNF studijų vietą (galima pretenduoti į kelias studijų vietas vienu stojamuoju egzaminu). Registruotis į stojamąjį egzaminą galite nuo birželio 1 d.
 3. Stojamųjų egzaminų datos stojant per LAMA BPO:
 • Dizaino studijų krypties (mados, interjero ir grafinių komunikacijų dizaino) stojamieji vykdomi VDK/Kauno kolegijoje 2024 m. birželio mėn.
 • Medijų meno studijų krypties (taikomoji fotografija) stojamieji vykdomi VTDK/Kauno kolegijoje 2024 m. birželio mėn.

Svarbu: stojamieji egzaminai galioja stojant į visas kolegijas į tą pačią studijų kryptį nepriklausomai nuo to, kurioje aukštojoje mokykloje laikėte stojamuosius egzaminus.


 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegijos mokamas studijų vietas (t.y., nefinansuojamas valstybės – VNF)? Registruokis ir dalyvauk tiesioginiame priėmime:

 • Registruokis į tiesioginį priėmimą,
 • Registruokis į nuotolinį egzaminą
 • Lauk patvirtinimo el. paštu,
 • Ruoškis stojamajam egzaminui,
 • Turėk reikiamus dokumentus stojimui,
 • Sulauk rezultatų – jie pasieks tave el. paštu per 7 kalendorines dienas,
 • Atvyk pasirašyti studijų sutartį.

Iškilus klausimams, skambink tel. +370 650 45558 arba rašyk el. p. vdk@dizainokolegija.lt


DOKUMENTAI STOJIMUI

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • brandos atestatas ir jo priedas (stojantieji tiesiogiai ir dar negavę brandos atestatų, pristato šiuos dokumentus liepos mėnesį – vieta studijuoti įsigalioja gavus vidurinį išsilavinimą);
 • 1 fotonuotrauka (3×4 cm);
 • mokesčio kvitas / mokėjimo pavedimo kopija (informacija pavedimui)
 • atspausdintas prašymas iš LAMA BPO IS (informacinės sistemos, jei laikė egzaminus centralizuoto priėmimo metu);
 • kolegijoje užpildyta asmens duomenų anketa bei stojimo prašymas;
 • dokumentų, suteikiančių teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis ar lengvatas kopijos;
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija.

 

Papildomi dokumentai:

 • pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos;
 • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla) kopija;
 • dokumentas, liudijantis atliktą nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinių karinių mokymų baigimą;
 • dokumentas, liudijantis lietuvių kilmės užsieniečio statusą (krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija);
 • dokumentas, liudijantis išeivijos statusą (tie, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai) ;

SVARBU: Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės studijų formos vieno semestro studijų kaina – 2120 Eur; ne Europos Sąjungos piliečiams – 2370 Eur;

Ištęstinės studijų formos vieno semestro studijų kaina – 1413 Eur; ne Europos Sąjungos piliečiams – 1663 Eur.

STOJAMOJO EGZAMINO Į DIZAINO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMAS UŽDUOTYS

Stojančiųjų į dizaino krypties (Mados dizaino, Interjero dizaino, Grafinių komunikacijų dizaino, Proceso ir paslaugų dizaino,) programas 2024 m., stojamąjį egzaminą sudaro trys dalys:

 1. Piešimo užduotis – nupiešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape pieštuku. Darbo priemonės užduočiai atlikti: pieštukai (įvairaus minkštumo: HB-6B), trintukas, smeigtukai arba lipni juosta (popieriui pritvirtinti).
  Vertinimo kriterijai: natiurmorto objektų komponavimas lape ir jų proporcijų perteikimas (15 taškų); natiurmorto objektų vaizdavimas perspektyvoje (15 taškų); modeliavimas tonais (10 taškų).
 2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera) spalvoti pieštukai, pastelės, koliažas, mišri technika ir pan.
  Vertinimo kriterijai: temos sprendimo originalumas (15 taškų); elementų sukomponavimas (10 taškų); spalvų derinimas (15 taškų).
 3. Portfolio (namų darbai) ir motyvacinis pokalbis. Į egzaminą stojantys turi atsinešti portfolio (namų darbus), kurie, autoriaus manymu, geriausiai reprezentuotų jo sugebėjimus. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis turės atsakyti į klausimus, susijusius su jo pasirinkimu studijuoti dizaino krypties programą Vilniaus dizaino kolegijoje.
  Vertinimo kriterijai: portfolio pasirengimas (10 taškų); motyvacija studijuoti (10 taškų).

Stojamojo egzamino vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos. Visos egzamino dalys laikomos tą pačią dieną. Atliktos egzamino užduotys vertinamos šimtabalėje skalėje. Stojantysis privalo atlikti visas egzamino užduotis. Jeigu neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas yra lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Egzamino išlaikymo riba – 20 balų. Galutinis egzamino įvertinimas gaunamas susumavus visų egzamino užduočių galutinius įvertinimus.

STOJAMOJO EGZAMINO Į TAIKOMOSIOS FOTOGRAFIJOS STUDIJŲ PROGRAMĄ UŽDUOTYS

Stojančiųjų į TAIKOMOSIOS FOTOGRAFIJOS studijų programą 2024 m., stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:

 1. Vizualinės kompozicijos stojamojo egzamino užduotisiš pateiktų daiktų pateikta tema sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti, naudojant vieną šviesos šaltinį. Vertinimui pateikiami 5 kadrai, atskleidžiantys temą ir idėjos aprašymas (kurį sudaro iki 2000 spaudos ženklų, neįskaičiuojant tarpų), argumentuojantis, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkta būtent tokia kompozicija, trumpai išanalizuojamos panaudotos fotografinės priemonės. Užduotis atliekama naudojantis skaitmeniniu fotoaparatu.
  Vertinimo kriterijai: konceptualumas (20 taškų); komponavimo priemonių taikymas (30 taškų); dėmesys šviesotamsai (30 taškų).Stojamojo egzamino trukmė – viena akademinė valanda.
 2. Portfolio (namų darbai) ir motyvacinis pokalbis. Į egzaminą stojantys turi atsinešti portfolio (namų darbus) fotografijas, kurios, autoriaus manymu, geriausiai reprezentuotų jo sugebėjimus. Fotografijos gali būti atspausdintos arba pristatomos skaitmeniniu formatu. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis turės atsakyti į klausimus, susijusius su jo pasirinkimu studijuoti Taikomąją fotografiją Vilniaus dizaino kolegijoje.
  Vertinimo kriterijai: portfolio pasirengimas (kadro kompozicija, žanrų įvairovė (portretas, peizažas, reportažas ir kt.), pasirinktų temų originalumas) (10 taškų); motyvacija studijoms (10 taškų).

Visos egzamino dalys laikomos tą pačią dieną. Atliktos egzamino užduotys vertinamos šimtabalėje skalėje. Stojantysis privalo atlikti visas egzamino užduotis. Jeigu neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas yra lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Egzamino išlaikymo riba – 20 balų. Galutinis egzamino įvertinimas gaunamas susumavus visų egzamino užduočių galutinius įvertinimus.

NUOTOLINIO STOJAMOJO EGZAMINO TVARKA


Bendrasis LAMA BPO priėmimas (skelbiama nuo 2024 m. birželio mėn.)

Nori stoti į Vilniaus dizaino kolegiją ir pretenduoti į valstybės biudžeto lėšomis apmokamą vietą (t.y., vietą su stipendija – VNF/ST)? Tuomet turi dalyvauti bendrajame LAMA BPO priėmime!

Nežinai, kokius veiksmus ir kada turi atlikti?

Siūlome susipažinti su LAMA BPO bendrojo priėmimo žingsniais:

 1. Užsiregistruok internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje (2024-06-01 – 2024-07-24 12 val. | www.lamabpo.lt)
 2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu.
 3. Prisijunk LAMA BPO IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyk prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje.
 4. Užpildyk prašymą – pasirink norimas VDK (ar kitų aukštųjų mokyklų) studijų programas prioritetų tvarka (!). Pirmesnį finansavimo šaltinį būtinai žymėk VNF/ST.
 5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus (privalomi į menų studijas).
 6. Brandos atestato duomenys į sistemą įkeliami automatiškai iš Mokinių registro (jei vidurinis išsilavinimas įgytas nuo 2010 m.). Pasitikrink, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.
 7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau).
 8. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrink savo konkursinį balą.
 9. Po pagrindinio priėmimo sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami 2024-07-31 iki 12 val. LAMA BPO IS ir el. paštu).
 10. Atvyk ir sudaryk studijų sutartį su Vilniaus dizaino kolegija 2021-08-01 – 2024-08-02 iki 16 val..
 11. Papildomo priėmimo I-ojo etapo prašymų priimti studijuoti registravimas 2024-08-05 – 2024-08-08 15 val.,                                                                          kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-12 12 val., sutarčių pasirašymas Vilniaus dizaino kolegijoje 2024-08-13 – 2024-08-14 16 val..
 12. Papildomo priėmimo II-ojo etapo prašymų priimti studijuoti registravimas 2024-08-19 – 2024-08-22 15 val.,                                                                        kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-26 12 val., sutarčių pasirašymas Vilniaus dizaino kolegijoje 2024-08-27 – 2024-08-28 16 val.
Studijų kryptis Studijų programa Egzaminas Vykdymo vieta PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

I-ASIS ETAPAS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

II-SIS ETAPAS

DIZAINAS Mados dizainas
Interjero dizainas
Grafinių komunikacijų dizainas
Piešimas ir kompozicija Vilniaus dizaino kolegija, Kauno g. 34, Vilnius
Kauno kolegija, A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas

Birželio 25-27 d.

Rugpjūčio 8 d. Rugpjūčio 21 d.
MEDIJŲ MENAS Taikomoji fotografija Vizualinė kompozicija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Olandų g. 16, Vilnius
Kauno kolegija, A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas
Birželio 26-27 d. Rugpjūčio 8 d. Rugpjūčio 21 d.

 

Svarbu: stojamieji egzaminai galioja stojant į visas kolegijas į tą pačią studiją kryptį, nepriklausomai nuo to, kurioje aukštojoje mokykloje laikėte stojamuosius egzaminus!


Konkursinių eilių sudarymo 2024 m. tvarkos aprašas

Susiję teisės aktai

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki:
iki 2014 m. | Minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2015 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu.

2016-2018 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu.

2019 ir 2020 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
Užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas.

2021-2024 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminas;
Laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas.


Skambinkite +37065045558 arba

parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis