fbpx

Paieška


Tarptautinė mobilumo programa

Erasmus+


Tarptautinė patirtis, įgyta studijų metu – didelis privalumas, siekiant tarptautinės karjeros. Vilniaus dizaino kolegija studentams suteikia plačias galimybes dalyvauti tarptautinėje ERASMUS+ mobilumo programoje ir vykti dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas, atlikti praktiką užsienio įmonėje ar stažuotis užsienio kompanijoje baigus studijas VDK, gaunant ERASMUS+ mobilumo programos stipendiją. VDK bendradarbiauja su 69 lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis ir įmonėmis užsienyje. 


Galimybę dalyvauti tarptautinėje ERASMUS+ mainų programoje turi visi Vilniaus dizaino kolegijos studentai – užtenka sėkmingai įveikti atrankos etapą, kuris vyksta kiekvienais metais rugsėjo mėn. – norintiems studijuoti užsienyje pavasario semestre ir kovo mėn. – pageidaujantiems studijuoti užsienyje rudens semestre. Dalinėms studijoms į užsienį gali išvykti II ir III kurso nuolatinės studijų formos studentai bei II, III ir IVkurso ištęstinės studijų formos studentai.

II kurso studentai turi galimybę atlikti gamybinę praktiką užsienio įmonėje vasaros metu – atranka vykdoma kiekvienais metais gruodžio mėn. Erasmus+ praktika užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir yra skiriami kreditai).

Kolegijos absolventų ERASMUS+ programos praktikos kandidatų atranka vykdoma kiekvienais metais balandžio mėn. Atrankoje vykti stažuotei į užsienio įmonę po studijų baigimo kolegijoje, gali dalyvauti III kurso nuolatinės studijų formos studentai ir IV kurso ištęstinės studijų formos studentai.

Kviečiame prisijungti prie gausaus būrio studentų bendruomenės: per 180 VDK studentų jau išvyko studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, gilino žinias ir tobulino įgūdžius tarptautinėje aplinkoje, susirado naujų draugų užsienyje ir patyrė daug teigiamų įspūdžių.

Tarptautinių ryšių skyrius nuolat skelbia informaciją apie įvairias kitas galimybes gauti finansavimą mobilumui į užsienį: valstybines stipendijas, tarptautinius konkursus, mokslines stažuotes ir vasaros kursus užsienyje.

Kasmet Vilniaus dizaino kolegija sulaukia per 50 užsienio studentų, atvykstančių pagal studijų mainų programas. Kolegijos studentai taip pat turi puikias galimybes pasisemti naujausios tarptautinės profesinės patirties ir žinių iš užsienio dėstytojų – kasmet VDK sulaukia per 15 tarptautinių lektorių iš viso pasaulio.

Tarptautinių ryšių skyrius taip pat siūlo jungtis prie tarptautinio užsienio studentų tinklo – ESN VDK ir įsilieti į dinamišką tarptautinį studentišką gyvenimą ir tapti VDK studijuojančių užsienio studentų draugu – pagelbėti iš viso pasaulio į kolegiją atvykstantiems jaunuoliams įsilieti į lietuvišką studentišką gyvenimą. Erasmus Student Network (ESN) – tai viena didžiausių tarptautinių studentų asociacijų Europoje, vienijanti per 400 ESN sekcijų, įsikūrusių aukštosiose mokyklose.

Vilniaus dizaino kolegija yra pasaulinės CUMULUS (nuoroda į http://www.cumulusassociation.org/) asociacijos, vienijančios 220 pažangiausių menų, dizaino ir medijų studijų krypčių aukštųjų mokyklų iš 50 pasaulio šalių, narė. Lietuvoje CUMULUS asociaciją atstovauja tik dvi aukštojo mokslo institucijos – Vilniaus dizaino kolegija ir Vilniaus dailės akademija. Narystė šioje asociacijoje Vilniaus dizaino kolegijai padeda plėsti bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis geografiniu ir dalykiniu požiūriu, pasiūlyti vis naujas tarptautinės veiklos galimybes kolegijos studentams ir akademinei bendruomenei bei aktyviau vykdyti mokslinę taikomąją veiklą. Kolegija semiasi patirties ir naujovių lyderiaujančių užsienyje menų ir dizaino aukštųjų mokyklų.


Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams ERASMUS+ mobilumo programa suteikia galimybę vykti į partnerinę aukštojo mokslo instituciją Europoje ar už Europos ribų skaityti paskaitas pagal iš anksto suderintą programą ar dalyvauti stažuotėje, mokymuose užsienio įmonėje ar aukštojoje mokykloje.


Vilniaus dizaino kolegijos studentai turi galimybę išvykti dalinėms studijoms vienam ar dviems semestrams ir praktikai 2 – 3 mėn. į užsienį pagal tarptautinę ERASMUS+ mobilumo programą ir gauti mobilumo stipendiją. Dalyvaudami ERASMUS+ mobilumo programoje, įgysite ne tik naujausios tarptautinės profesinės patirties ir žinių studijuodami geriausiose užsienio aukštosiose mokyklose ar atlikdami praktiką tarptautinėse kompanijose, bet ir patobulinsite užsienio kalbos įgūdžius, įgysite kultūrinės patirties ir draugų iš viso pasaulio. ERASMUS+ programa suteikia šias galimybes:

 • studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje nuo 3 iki 12 mėn. (vienas arba du semestrai);
 • atlikti praktiką užsienio įmonėse nuo 2 iki 3 mėn.;
 • gauti stipendiją;
 • galimybė virtualiai mokytis užsienio kalbos.

ERASMUS+ mobilumo programoje dalyvauja:

28 ES šalys narės:

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

4 šalys partnerės:

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Turkija.


ERASMUS+ atranka studijų mobilumui į užsienio aukštąsias mokyklas skelbiama du kartus metuose:

 • kovo mėn. – pageidaujantiems studijuoti rudens semestre;
 • rugsėjo mėn. – norintiems studijuoti pavasario semestre.

Dalinėms studijoms į užsienį gali išvykti II ir III kurso nuolatinės studijų formos studentai bei II, III ir IVkurso ištęstinės studijų formos studentai.


ERASMUS+ atranka atlikti profesinę praktiką užsienio įmonėje skelbiama gruodžio mėn. Šioje atrankoje dalyvauti ir gamybinę praktiką atlikti užsienyje turi galimybę II kurso studentai. Erasmus+ profesinė praktika užsienyje užskaitoma kaip gamybinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir yra skiriami kreditai).

Studentams, pageidaujantiems pasinaudoti Erasmus+ programos privalumais, siūlome susipažinti su Erasmus+ nuostatais, kuriuose apibrėžti atrankos vertinimo kriterijai, išvykimo į užsienio aukštąją mokyklą dokumentų pildymo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, studijų pripažinimo tvarka ir pan.


ERASMUS+ tvarka studijų ir praktikų mobilumui į užsienį:


ERASMUS+ programos mobilumo stipendijų dydžiai
  PRIIMANČIOJI ŠALIS STUDIJŲ MOBILUMUI
SUMA PER MĖNESĮ, EUR
PRAKTIKŲ MOBILUMUI
SUMA PER MĖNESĮ, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Suomija, Islandija, Švedija, Liuksemburgas Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Austrija, Belgija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Italija, Kroatija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Prancūzija, Portugalija, 470 650
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 320 500

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą. Parama skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio;
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Daugiau apie papildomos dotacijos sąlygas skaitykite Erasmus+ programos svetainėje.


Naudingos nuorodos:

ESN – Erasmus studentų tinklas

Švietimo mainų paramos fondas

Europos darbo mobilumo portalas

„Studijuok Europoje“

Europos studentų forumas

Erasmus + programa suteikia galimybę VDK absolventams įgyti praktinių įgūdžių užsienio įmonėje po studijų baigimo. Tai tarptautinė programa, skirta pritaikyti kolegijos absolventų įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius užsienio įmonėje, tobulėti profesinėje srityje semiantis naujausios tarptautinės patirties, atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes, pažinti kitą kultūrą ir tobulinti užsienio kalbos gebėjimus, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir užmegzti naujų kontaktų. Praktikos galima trukmė: 2–4 mėn.


Absolventų praktikos kandidatų atrankoje, kuri vykdoma kiekvienais metais balandžio mėn., gali dalyvauti 3 kurso nuolatinės studijų formos studentai ir 4 kurso ištęstinės studijų formos studentai.


Reikalavimai kandidatams:

 • Praktikos veiklų atitikimas studijų krypčiai (arba logiškai pagrindžiamas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas).
 • Pirmenybė teikiama turintiems suderintas praktikos vietas;
 • Motyvacija;
 • Visų semestrų pažymių vidurkis.

Reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl Erasmus+ praktikos stipendijos;
 • Patvirtinimas iš įmonės apie ketinimą priimti praktikai, suteikiantis informacijos apie numatomas praktikos veiklas ir trukmę. Neturintys suderintos praktikos vietos laisva forma pateikia pageidaujamos praktikos vietos ir veiklos aprašą.
 • Kūrybinių darbų aplankas (Portfolio);
 • Motyvacinis video

Atranką vykdo specialiai tam suformuota VDK komisija. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po katedrinio baigiamojo darbo gynimo.

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams ERASMUS+ mobilumo programa suteikia galimybę vykti į partnerinę aukštojo mokslo instituciją Europoje ar už Europos ribų skaityti paskaitas pagal iš anksto suderintą programą ar dalyvauti stažuotėje, mokymuose užsienio įmonėje ar aukštojoje mokykloje.


ERASMUS+ personalo mobilumas mokymams

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas gilinti profesines žinias ir įgūdžius užsienio aukštojoje mokykloje arba verslo įmonėje.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir administracinio personalo mobilumas apima šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais;
 • administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę institucijos arba įmonę mokymosi tikslais.

Galimi veiklos dalyviai – mokslo ir studijų institucijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).


ERASMUS+ personalo mobilumas dėstymui

Ši veikla suteikia VDK dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti VDK.


ERASMUS+ dėstytojų mobilumo programos tikslai:

 • sudaryti sąlygas studentams, nedalyvaujantiems ERASMUS+ mobilumo programoje, gauti naujausių tarptautinių žinių ir įgūdžių iš kitų šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų;
 • keistis naujausių dėstymo metodų taikymo patirtimi, skatinti ir gilinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą;
 • atnaujinti ir tobulinti aukštosiose mokyklose dėstomų dalykų turinį ir pasirinkimą.

Mobilumo trukmė

Akademinio personalo dėstomų dalykų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip aštuonios akademinės valandos, o vizito trukmė – ne ilgesnė nei šešios savaitės.

Administracinio personalo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip trys dienos ir ne ilgesnė nei šešios savaitės.

Personalą, pageidaujantį pasinaudoti Erasmus mobilumo programos privalumais, maloniai kviečiame susipažinti su personalo mobilumo tvarka, kurioje apibrėžti atrankos kriterijai, mobilumo organizavimo procesas, dotacijų skyrimo tvarka ir pan.


ERASMUS+ mobilumo programos tvarka dėstytojams ir administraciniam personalui

Užpidykite šią ERASMUS+ paraiškos formą ir spauskite „Teikti“.

TaipNe


Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Latišenka

tel. (8 5) 233 1121, mob. tel. 8 650 37727, el. p.: erasmus@dizainokolegija.lt


Turite klausimų?

Parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis