fbpx

Paieška


Vilniaus dizaino kolegijos

Karjeros centras

 • Sek Karjeros centro naujienas!

Vilniaus dizaino kolegijoje veikia Karjeros centras, įsteigtas 2012 m., teikiantis studentams ir absolventams karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas, siekiant palengvinti jų integraciją į darbo rinką. Pagrindinės karjeros centro veiklos:

Teikia informaciją apie praktikos atlikimo ir įsidarbinimo galimybes bei situaciją darbo rinkoje:

 • studentams ir absolventams el.paštu, Facebook platformoje siunčiama informacija apie darbo, praktikos vietas, pasiūlymai dalyvauti konkursuose, mokymuose, renginiuose.

Konsultuoja darbo dokumentų rengimo klausimais:

 • VDK biblioteka kaupia ir atnaujina informacinius išteklius (spausdintu ir elektroniniu formatu) darbo dokumentų rengimo klausimais:
 • metodines rekomendacijas, kaip parengti savo CV ir motyvacinį laišką;
 • rekomendacijas, kaip parengti kūrybinių darbų aplanką (portfolio);
 • testus, skirtus karjeros planavimui;
 • kitus naudingus išteklius laiko planavimo ir savimotyvacijos klausimais.
 • Karjeros centras atsako į studentų užklausas (paprastai el.paštu);

Organizuoja mokymus studentams ir absolventams jų ilgalaikės profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymui:

 • VDK karjeros centras kartu su įdarbinimo tarpininkavimo įmonėmis rengia bendrus projektus, kurių metu vyksta mokymai VDK studentams ir absolventams apie asmeninės karjeros planavimą sėkmingam integravimuisi į darbo rinką.
 • Bendradarbiavimo su personalo paieškos ir atrankos įmonėmis pagrindu Karjeros centras, atsižvelgiant į VDK studijų kryptis, informuojamas apie darbo ir praktikos vietas studentams.

Kartu su studentais ir absolventais vyksta renginiai norintiems stoti į VDK:

 • Atvirų durų dienos; konsultacijos; kursai; metodines-pažintines ekspozicijos ir kt. Jų metu studijuojantys ir baigę VDK studentai dalinasi savo patirtimi kolegijoje, galimybėmis atlikti praktikas bei savo darbo patirtimi.

Rengia absolventų diplominių darbų ekspozicijas VDK:

 • Ekspozicijų tiklsas – supažindinti socialinius partnerius su baigusių studijas VDK absolventų darbais, suteikiant galimybę bendradarbiauti absolventams ir socialiniams partneriams.

Išvažiuojamieji vizitai

 • Studijos Kolegijoje neapsiriboja tik paskaitomis ir veikla Kauno g. 34. VDK nuolatos ieško partnerių ir galimybių supažindinti studentus su veikiančiomis įmonėmis ir fabrikais, išsiasiškinti jų darbo principus bei suprasti darbo rinkos tendencijas.VDK organizuoja išvažiuojamuosius vizitus, kurių metu gilinamasi į atskiros įmonės veiklą.

Karjeros planavimo klausimais informacija teikiama:
Telefonas +370 652 74121
El. paštas kc@dizainokolegija.lt

Turite klausimų Karjeros centrui?

Parašykite mums.

X
© Photo by A. Jandovickis