fbpx

Paieška


Giedrė Fledžinskienė.

Kolegijos įkūrėja

Vilniaus dizaino kolegijos ištakos siekia 1997 metus, kai buvo įsteigta Giedrės Fledžinskienės aukštesnioji menų mokykla, kur buvo ruošiami drabužių ir teatrinio grimo dizaineriai.

G. Fledžinskienė – mokyklos steigėja – ilgametė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja (28 metų dėstymo patirtis), dailininkė-modeliuotoja.

Apie studijas.

Programos
Studijų programos sudarytos vadovaujantis atitinkamais studijų krypčių aprašais, profesinio rengimo standartais ir kitais teisės aktais, nustatančiais profesinės veiklos sritis, įgyjamas profesines kompetencijas ir kvalifikacijas, studijų tikslus, rezultatų vertinimo būdus ir kt.
Studijų eiga
Vienas kolegijos studijų semestras susideda iš 14 savaičių auditorinio darbo ir 4 savaičių egzaminų sesijos. Bendra semestro apimtis neviršija 30 ECTS. Vilniaus dizaino kolegijos siūlomas studijų programas sudaro 180 ECTS (tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine studijų forma).
Metodika
Ruošiamų specialybių specifika reikalauja itin daug individualaus dėstytojų ir studentų darbo. Siekiant kiekvienam suteikti išskirtinį dėmesį, formuojamos nedidelės studentų grupės, sudarant sąlygos atskleisti ir tobulinti kiekvieno studento individualų mąstymą ir kūrybinio darbo braižą.
Praktika
Išskirtinį dėmesį kolegija skiria studentų praktikai. Didelę studijų užsiėmimų dalį sudaro praktikos bei praktinė veikla. Studentai dalyvauja įvairiuose Lietuvoje ir tarptautiniuose konkursuose, kur sulaukia pripažinimo - tampa laureatais, dalyvauja įvairiuose renginiuose bei parodose.
Išsilavinimas
Baigusiam kolegijoje vykdomą studijų programą asmeniui, įteikiamas aukštojo mokslo diplomas bei jo priedėlis, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis. Stojantieji gali rinktis tiek nuolatinę (trukmė – 3 metai), tiek ištęstinę (trukmė – 4 metai) studijų formą arba įgyti klausytojo statusą.

Rašykite mums.

X
© Photo by A. Jandovickis