fbpx

Paieška


Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautinė patirtis, įgyta studijų metu – didelis privalumas siekiant tarptautinės karjeros. Vilniaus dizaino kolegija studentams suteikia plačias galimybes dalyvauti tarptautinėje ERASMUS+ mobilumo programoje ir vykti dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas, atlikti praktiką užsienio įmonėje (1) ar stažuotis užsienio kompanijoje baigus studijas VDK (2) gaunant ERASMUS+ mobilumo programos stipendiją. VDK bendradarbiauja su 69 lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis ir įmonėmis užsienyje (įdedamas užsienio partnerių sąrašas).  

Galimybę dalyvauti tarptautinėje ERASMUS+ mainų programoje turi visi kolegijos studentai – tereikia sėkmingai įveikti atrankos etapą, kuris vyksta kiekvienais metais rugsėjo mėn. – norintiems studijuoti užsienyje pavasario semestre ir kovo mėn. – pageidaujantiems studijuoti užsienyje rudens semestre. Dalinėms studijoms į užsienį gali išvykti 2 ir 3 kurso nuolatinės studijų formos studentai bei 2, 3, ir 4 kurso ištęstinės studijų formos studentai.

2 kurso studentai turi galimybę atlikti gamybinę praktiką užsienio įmonėje – atranka vykdoma kiekvienais metais gruodžio mėn. Erasmus+ praktika užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir yra skiriami kreditai).

Kolegijos absolventų ERASMUS+ programos praktikos kandidatų atranka vykdoma kiekvienais metais balandžio mėn. Atrankoje vykti stažuotei į užsienio įmonę po studijų baigimo kolegijoje, gali dalyvauti 3 kurso nuolatinės studijų formos studentai ir 4 kurso ištęstinės studijų formos studentai.

Kviečiame prisijungti prie gausaus būrio studentų bendruomenės: per 180 VDK studentų jau išvyko studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, gilino žinias ir tobulino įgūdžius tarptautinėje aplinkoje, susirado naujų draugų užsienyje ir patyrė daug teigiamų įspūdžių (3).

Tarptautinių ryšių skyrius nuolat skelbia informaciją apie įvairias kitas galimybes gauti finansavimą mobilumui į užsienį: valstybines stipendijas, tarptautinius konkursus, mokslines stažuotes ir vasaros kursus užsienyje (4).

Likę Lietuvoje studentai studijuoja su būsimais dizaineriais, atvykstančiais iš užsienio aukštųjų mokyklų – kasmet Vilniaus dizaino kolegija sulaukia per 40 užsienio studentų, atvykstančių pagal minėtą mainų programą. Studijuodami Vilniuje, kolegijos studentai turi puikias galimybes pasisemti naujausios tarptautinės profesinės patirties ir žinių iš užsienio dėstytojų – kasmet VDK sulaukia per 15 tarptautinių lektorių iš viso pasaulio.

Tarptautinių ryšių skyrius taip pat siūlo jungtis prie tarptautinio užsienio studentų tinklo – ESN VDK (5) ir įsilieti į dinamišką tarptautinį studentišką gyvenimą ir tapti VDK studijuojančių užsienio studentų draugu – pagelbėti iš viso pasaulio į kolegiją atvykstantiems jaunuoliams įsilieti į lietuvišką studentišką gyvenimą. Erasmus Student Network (ESN) – tai viena didžiausių tarptautinių studentų asociacijų Europoje vienijanti per 400 ESN sekcijų, įsikūrusių aukštosiose mokyklose.

Vilniaus dizaino kolegija yra pasaulinės CUMULUS (6) (nuoroda į http://www.cumulusassociation.org/) asociacijos, vienijančios 220 pažangiausių menų, dizaino ir medijų studijų krypčių aukštųjų mokyklų iš 50 pasaulio šalių, narė. Lietuvoje CUMULUS asociaciją atstovauja tik dvi aukštojo mokslo institucijos – Vilniaus dizaino kolegija ir Vilniaus dailės akademija. Narystė šioje asociacijoje Vilniaus dizaino kolegijai padeda plėsti bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis geografiniu ir dalykiniu požiūriu, pasiūlyti vis naujas tarptautinės veiklos galimybes kolegijos studentams ir akademinei bendruomenei bei aktyviau vykdyti mokslinę taikomąją veiklą. Kolegija semiasi patirties ir naujovių lyderiaujančių užsienyje menų ir dizaino aukštųjų mokyklų.

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams (7) ERASMUS+ mobilumo programa suteikia galimybę vykti į partnerinę aukštojo mokslo instituciją Europoje ar už Europos ribų skaityti paskaitas pagal iš anksto suderintą programą ar dalyvauti stažuotėje, mokymuose užsienio įmonėje ar aukštojoje mokykloje.

Tarptautinių ryšių skyriaus kontaktai:

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Latišenka

tel. 370 5 233 1121, mob. tel. 370 650 37727, el. p. erasmus@dizainokolegija.lt

Vilniaus dizaino kolegijos studentai turi galimybę išvykti dalinėms studijoms vienam ar dviem semestrams ir praktikai 2 – 3 mėn. į užsienį pagal tarptautinę ERASMUS+ mobilumo programą ir gauti mobilumo stipendiją. Dalyvaudami ERASMUS+ mobilumo programoje įgysite ne tik naujausios tarptautinės profesinės patirties ir žinių studijuodami geriausiose užsienio aukštosiose mokyklose ar atlikdami praktiką tarptautinėse kompanijose, bet ir patobulinsite užsienio kalbos įgūdžius, įgysite kultūrinės patirties ir draugų iš viso pasaulio. ERASMUS+ programa suteikia šias galimybes:

 • studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje nuo 3 iki 12 mėn. (vienas arba du semestrai);
 • atlikti praktiką užsienio įmonėse nuo 2 iki 3 mėn.;
 • gauti stipendiją;
 • galimybė virtualiai mokytis užsienio kalbos.

ERASMUS+ mobilumo programoje dalyvauja:

28 ES šalys narės

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

4 šalys partnerės

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Turkija.


ERASMUS+ atranka studijų mobilumui į užsienio aukštąsias mokyklas skelbiama du kartus metuose:

 • kovo mėn. – pageidaujantiems studijuoti rudens semestre;
 • rugsėjo mėn. – norintiems studijuoti pavasario semestre.

Dalinėms studijoms į užsienį gali išvykti 2 ir 3 kurso nuolatinės studijų formos studentai bei 2, 3, ir 4 kurso ištęstinės studijų formos studentai.


ERASMUS+ atranka atlikti profesinę praktiką užsienio įmonėje skelbiama gruodžio mėn. Šioje atrankoje dalyvauti ir gamybinę praktiką atlikti užsienyje turi galimybę 2 kurso studentai. Erasmus+ profesinė praktika užsienyje užskaitoma kaip gamybinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir yra skiriami kreditai).

Studentams, pageidaujantiems pasinaudoti Erasmus+ programos privalumais, siūlome susipažinti su Erasmus+ nuostatais, kuriuose apibrėžti atrankos vertinimo kriterijai, išvykimo į užsienio aukštąją mokyklą dokumentų pildymo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, studijų pripažinimo tvarka ir pan.


ERASMUS+ tvarka studijų ir praktikų mobilumui į užsienį

ERASMUS tvarka studijoms ir praktikai.pdf

Paraiška studijų mobilumui.pdf

Studijų mobilumo sutartis.pdf

Prašymas vdk direktoriui studijoms.pdf

Praktikos mobilumo sutartis.pdf

Prašymas vdk direktoriui praktikai.pdf

Erasmus studento chartija.pdf


ERASMUS+ programos mobilumo stipendijų dydžiai
  PRIIMANČIOJI ŠALIS STUDIJŲ MOBILUMUI
SUMA PER MĖNESĮ, EUR
PRAKTIKŲ MOBILUMUI
SUMA PER MĖNESĮ, EUR
1 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Suomija, Islandija, Švedija, Liuksemburgas Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 520 700
2 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Austrija, Belgija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Italija, Kroatija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Prancūzija, Portugalija, 470 650
3 grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 320 500

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą. Parama skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio;
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Daugiau apie papildomos dotacijos sąlygas skaitykite Erasmus+ programos svetainėje.


Naudingos nuorodos

ESN – Erasmus studentų tinklas (https://esn.org/)

Švietimo mainų paramos fondas (http://www.smpf.lt/lt)

Europos darbo mobilumo portalas (https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage)

„Studijuok Europoje“ (http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/)

Europos studentų forumas (http://www.aegee.org/)

Erasmus + programa suteikia galimybę VDK absolventams įgyti praktinių įgūdžių užsienio įmonėje po studijų baigimo. Tai tarptautinė programa, skirta pritaikyti kolegijos absolventų įgytas teorines žinias ir praktinius įgūdžius užsienio įmonėje, tobulėti profesinėje srityje semiantis naujausios tarptautinės patirties, atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes, pažinti kitą kultūrą ir tobulinti užsienio kalbos gebėjimus, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir užmegzti naujų kontaktų. Praktikos galima trukmė: 2–4 mėn.

Absolventų praktikos kandidatų atrankoje, kuri vykdoma kiekvienais metais balandžio mėn., gali dalyvauti 3 kurso nuolatinės studijų formos studentai ir 4 kurso ištęstinės studijų formos studentai.

Reikalavimai kandidatams:

 • Praktikos veiklų atitikimas studijų krypčiai (arba logiškai pagrindžiamas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas).
 • Pirmenybė teikiama turintiems suderintas praktikos vietas;
 • Motyvacija;
 • Visų semestrų pažymių vidurkis.

Reikalingi dokumentai:

 • Paraiška dėl Erasmus+ praktikos stipendijos;
 • Patvirtinimas iš įmonės apie ketinimą priimti praktikai, suteikiantis informacijos apie numatomas praktikos veiklas ir trukmę. Neturintys suderintos praktikos vietos laisva forma pateikia pageidaujamos praktikos vietos ir veiklos aprašą.
 • Kūrybinių darbų aplankas (Portfolio);
 • Motyvacinis video

Atranką vykdo specialiai tam suformuota VDK komisija. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po katedrinio baigiamojo darbo gynimo.

Vytautas Kumža, fotografas, VDK taikomosios fotografijos programos absolventas

VDK taikomosios fotografijos studijų programos absolventas. Studijuodamas Kolegijoje pusę metų gilino žinias ir praktinius įgūdžius prestižinėje Olandijos menų akademijoje Royal Academy of Arts in Hague. Atlikdamas praktiką, dirbo žurnaluose „Vogue“, „i-D“, „GQ“, įgūdžius tobulino pas žinomus fotografus – Anuschka Blommers ir Niels Schumm („Blommers / Schumm“).

Šiuo metu V.Kumža dirba garsių, tarptautiniu lygmeniu pripažintų mados fotografų asistentu, kuria meninius projektus, dalyvauja parodose, tęsia fotografijos studijas Gerrit Rietveld Akademijoje, Amsterdame.

„VDK studentui sudarytos visos sąlygos mokytis iš kvalifikuotų dėstytojų, sutikti puikius bendraminčius, susipažinti su būsimais klientais ir dalyvauti įvairiuose projektuose. Žodžiu, daug dalykų viename“, – teigia V.Kumža.

Anot jo, meno studijos nėra racionalus mokslas, nes tu bet kada gali būti įkvėptas naujų sutiktų žmonių ar pasisemti idėjų iš projektų.

„Gyvenimas pats pasiūlys įvairius pokyčius, kurių net neplanavai. Aš niekada negalvojau gyventi užsienyje, tačiau visada žinojau, kad noriu būti fotografijos industrijoje. Džiaugiuosi, kaip viskas susiklostė ir vis dar klostosi…“, – teigia Vytautas.


MARIJA MATIUŠOVA, grafikos dizainerė, VDK grafinių komunikacijų dizaino programos absolventė

Studijuodama VDK, Marija buvo išvykusi studijoms ir absolventų praktikai pagal ERASMUS+ mainų programą į Portugaliją. Marija pusę metų studijavo ESAD Matosinhos School of Art and Design; profesinius įgūdžius tobulino atlikdama absolventų praktiką Portugalijoje „Atelier D’Alves“ įmonėje. „Tai labai naudinga patirtis padirbti su kūrybiniu grafiniu dizainu. Laisvas, konceptualus, išieškotas“, – tvirtina VDK absolventė. Dabar Marija dizaino studijoje kuria internetinių svetainių dizainą, dirba su įvairiais projektais. „Esu laiminga dirbdama šį darbą“, – teigia jaunoji grafikos dizainerė.

Tarptautinė studentų organizacija ESN VDK

ESN (Erasmus Student Network) – viena iš didžiausių tarptautinių studentų asociacijų, veikianti principu „studentai padeda studentams“. VDK yra šio tarptautinio tinklo narė, kolegijoje aktyviai veikia ESN VDK sekcija (nuoroda į http://vdk.esnlithuania.org/).

ESN VDK pagrindinė veikla – pagelbėti iš viso pasaulio į kolegiją atvykstantiems jaunuoliams įsilieti į lietuvišką studentišką gyvenimą. ESN VDK nariai tampa jų „vyresniaisiais broliais ir seserimis“: padeda apgyvendinimo klausimais, pasitinka atvykus į Lietuvą, padeda įsilieti į studijas VDK, organizuoja orientacinę savaitę, keliones, supažindina su kultūriniais ypatumais.

Erasmus Student Network (ESN) tinklas veikia 37 pasaulio šalyse, 29 000 jaunuolių rūpinasi per 180 000 užsienio studentų.

Organizacija susikūrė 1989-1990 m. Briuselyje, Lietuvoje pradėjo veikti 2002-2003 m.

VDK tapo pilnateisė šios organizacijos narė 2014 metais ir įgyvendino gausybę projektų, įvairių renginių bei iniciatyvų, skirtų užsienio studentams, atvykstantiems dalinėms ir profesinio bakalauro studijoms į Vilniaus dizaino kolegiją bei Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviams:

 • Glaudžiai bendradarbiaudami su VDK Tarpatutinių ryšių ir projektų valdymo skyriumi, ESN VDK nariai prisidėjo prie Švietimo mainų paramos fondo inicijuoto projekto „Erasmus Lietuvos mokykloms“ įgyvendinimo. Projektas, kuris apėmė ESN VDK narių ir užsienio studentų vizitus į vidurines mokyklas ir gimnazijas visoje Lietuvoje, siekė skatinti toleranciją, tarpkultūrinį supratingumą bei tarptautinį pažinimą.
 • „Kultūriniai vakarai“ – tradiciniai renginiai, skirti supažindinti Vilniaus dizaino kolegijos studentus su įvairiomis pasaulio kultūromis, sudaryti sąlygas geriau pažinti skirtingų šalių atstovus bei patiems „sulaužyti“ susiformavusius stereotipus.
 • ESN VDK nariai užsienio studentams rengia lietuvių kalbos pamokas, kad iš svečių šalių atvykusiems kolegoms būtų lengviau integruotis Lietuvoje.
 • Užsienio studentų kultūrinei integracijai organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai: ekskursijos po Vilnių, Lietuvą, taip pat rengiamos kelionės į Lietuvos pajūrį, Estiją, Latviją, Suomiją, Švediją ir kitas šalis.

Kolegijos ESN VDK sekcija kviečia studentus prisijungti prie šios organizacijos veiklos – rašykite el. paštu vdk@esnlithuania.org ir tapkite vis didėjančios ESN VDK šeimos nariu. It’s time to ESN your life!

CUMULUS

Vilniaus dizaino kolegija yra pasaulinės CUMULUS (nuoroda į http://www.cumulusassociation.org/) asociacijos, vienijančios 220 pažangiausių menų, dizaino ir medijų studijų krypčių aukštųjų mokyklų iš 50 šalių, narė. CUMULUS asociacija bendrai veiklai suburia ne tik pažangiausias meno, dizaino ir medijų studijų krypčių aukštąsias mokyklas iš viso pasaulio, bet ir skatina švietimo bendradarbiavimą su įvairiomis kūrybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis kuriant ir plėtojant dizaino inovacijas bei palaikant vertybinį, socialinį, ekologinį bei ekonominį tvarumą.

Narystė CUMULUS asociacijoje suteikia galimybę VDK plėsti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis geografiniu ir akademiniu aspektu, pasiūlyti naujas ir didesnes tarptautinės veiklos galimybes kolegijos studentams ir akademinei bendruomenei, plėtoti mokslinę taikomąją veiklą tarptautiniu mastu, semtis patirties ir naujovių iš pačių geriausių užsienio mokyklų ir geriausią praktiką pritaikyti Vilniaus dizaino kolegijoje.

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojai ir administacijos darbuotojai dalyvauja CUMULUS inicijuojamose kūrybinėse iniciatyvose, mokymuose, seminauose, tarptautiniuose ir įgyja aukštosios mokyklos valdymo ir akademinės praktikos naujovių iš lyderiaujančių menų, dizaino ir medijų aukštųjų mokyklų.

Vilniaus dizaino kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams ERASMUS+ mobilumo programa suteikia galimybę vykti į partnerinę aukštojo mokslo instituciją Europoje ar už Europos ribų skaityti paskaitas pagal iš anksto suderintą programą ar dalyvauti stažuotėje, mokymuose užsienio įmonėje ar aukštojoje mokykloje.

ERASMUS+ personalo mobilumas mokymams

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas gilinti profesines žinias ir įgūdžius užsienio aukštojoje mokykloje arba verslo įmonėje.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir administracinio personalo mobilumas apima šias kryptis:

 • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais;
 • administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę institucijos arba įmonę mokymosi tikslais.

Galimi veiklos dalyviai – mokslo ir studijų institucijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas).

ERASMUS+ personalo mobilumas dėstymui

Ši veikla suteikia VDK dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti VDK.

ERASMUS+ dėstytojų mobilumo programos tikslai:

 • sudaryti sąlygas studentams, nedalyvaujantiems ERASMUS+ mobilumo programoje, gauti naujausių tarptautinių žinių ir įgūdžių iš kitų šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų;
 • keistis naujausių dėstymo metodų taikymo patirtimi, skatinti ir gilinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą;
 • atnaujinti ir tobulinti aukštosiose mokyklose dėstomų dalykų turinį ir pasirinkimą.

Mobilumo trukmė

Akademinio personalo dėstomų dalykų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip aštuonios akademinės valandos, o vizito trukmė – ne ilgesnė nei šešios savaitės.

Administracinio personalo trukmė turi būti ne trumpesnė kaip trys dienos ir ne ilgesnė nei šešios savaitės.

Personalą, pageidaujantį pasinaudoti Erasmus mobilumo programos privalumais, maloniai kviečiame susipažinti su personalo mobilumo tvarka, kurioje apibrėžti atrankos kriterijai, mobilumo organizavimo procesas, dotacijų skyrimo tvarka ir pan.

ERASMUS+ mobilumo programos tvarka dėstytojams ir administraciniam personalui

1_forma_paraiska_destymui.pdf

2 forma_dėstymo programa Dėstytojams.pdf

3 forma_suvestine_katedroms.pdf

4 forma_vizito programa Darbuotojams.pdf

5_forma_prasymas_i_komandiruote.pdf

6 forma_Finansinė sutartis.pdf

Erasmus_tvarka_destytojams_personalui.pdf

Vilniaus dizaino kolegija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinami projektai suteikia galimybę diegti studijų ir mokslo inovacijas, tobulinti studijų programas, užmegzti naudingus profesinius ryšius. Projektų rėmuose vykdomų mokymų metu kolegijos dėstytojai ir administracinis personalas tobulina kvalifikaciją ir įgyja naujų žinių bei įgūdžių. Vilniaus dizaino kolegija vykdo Norvegijos finansinio mechanizmo finansuotą projektą “Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ bei ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotus projektus.

1. Norvegijos parama Lietuva

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 “Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas”.
Programa Partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti
Projekto pavadinimas “Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę “
Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006
Trukmė 2015 m. rugsėjo 11 d. – 2017 m. balandžio 30 d.
Bendra projekto biudžeto suma 591.162,70 EUR
Koordinatorius Vilniaus dizaino kolegija
Projekto tikslas

Prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendravimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regiono partnerių.

 

Plėtojant socialinę klasterystę ES, atsižvelgiama į Lisabonos strategijoje nustatytus pagrindinius tikslus – paversti ekonomiką konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kurioje socialinė ir ekonominė plėtra būtų derinama su didesniu užimtumu ir tvirtesne socialine sanglauda, bei mažinimu socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir šalies viduje taip skatinant visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą. Socialinė klasterystė tampa socialinių inovacijų, skirtų visuomenei svarbioms socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti, kūrimo ir įgyvendinimo novatoriška priemonė prisidedanti prie regioninės strateginių politikos tikslų įgyvendinimo, stiprinant gebėjimus ir bendradarbiavimą.

 

Europos Sąjunga siekia sukurti ES šalių klasterizacijos politiką, todėl vis dažniau analizuojamos galimybės kurti ir skatinti socialinę klasterizaciją, kuri yra vienas svarbių socialinės politikos modernizavimo ir socialinės integracijos plėtros Europoje, siekiančios socialinės sanglaudos ir tvarios plėtros, instrumentų. Lietuvoje socialinė klasterystė – naujas iššūkis socialinei ekonomikos įrankiams sukurti. Todėl siekiant įgyvendinti pagrindinį programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ tikslą buvo suformuotas projekto tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.

Projekto aprašymas

Projekto uždaviniai:

 

1. Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo.

2. Gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus.

3. Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

 

Projekto veiklos:

 

1. Socialinės klasterystės kompetencijų modelio parengimas ir adaptavimas.

2. Virtualios mokymosi aplinko sukūrimas, tobulinant valstybės gerovės ir skatinant regioninės politikos įgyvendinimą .

3. Socialinės klasterystės kompetencijų programų kūrimas ir mokymų organizavimas, perteikiant Norvegijos žinias ir gerąją patirtį.

4. Institucijų administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi programų parengimas ir adaptavimas.

5. Administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimosi mokymo renginių organizavimas, prisidedant prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo regionuose.

6. Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovo parengimas.

7. Mokymo renginių organizavimas apie inovatyvių antikorupcinių priemonių diegimo galimybes vietos ir regioniniu lygiu.

8. Socialinės klasterystės tinklo sukūrimas, siekiant plėtoti ir diegti inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionu lygmeniu.

 

 

2. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti projektai

2012 m. – 2015 m.

Programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, projektas finansuojamas iš ES fondų
Projekto pavadinimas „Vilniaus dizaino kolegijos tarptautiškumo didinimas sukuriant ir įgyvendinant Interjero dizaino jungtinę studijų programą“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-061
Trukmė 36 mėn.
Biudžetas 1 902 733, 00 Lt
Koordinatorius Vilniaus dizaino kolegija
Aprašymas

Projekto tikslas – didinti kolegijos tarptautiškumą sukuriant ir įgyvendinant inovatyvią, tarptautinės rinkos poreikius atitinkančią dizaino studijų krypties jungtinę Interjero dizaino studijų programą su Portugalijos ESAD Matosinhos menų ir dizaino aukštąja mokykla.

 

Šio projekto rėmuose Vilniaus dizaino kolegija, bendradarbiaudama su Portugalijos dizaino mokykla ESAD Matosinhos School of Art and Design, įsikūrusia Porto mieste, parengė tarptautinę jungtinio laipsnio interjero dizaino studijų programą ir sėkmingai ją įgyvendina. Šios tarptautinės studijų programos tikslas – išugdyti aukštos kvalifikacijos interjero ir baldų dizainerius, kurie išmanys interjero ir baldų projektavimui reikalingus estetinius, technologinius, istorinius, psichologinius, socialinius principus ir juos kūrybiškai taikys projektuodami įvairios paskirties erdves ir baldus; gebės atlikti meninius bei socialinius tyrimus, pagrindžiančius projekto vertę ir tikslingumą; išmanys ir įvaldys interjero ir baldų projektų rengimo etapus bei jų specifiką, gebės bendrauti ir bendradarbiauti su užsakovais, kitų sričių dailės specialistais diegdami kūrybines interjero ir baldų dizaino inovacijas.

 

2011 m. – 2013 m.

Programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, projektas finansuojamas iš ES fondų
Projekto pavadinimas „Vilniaus dizaino kolegijos studijų efektyvumo didinimas“
Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-007
Trukmė 24 mėn.
Biudžetas 843 705 Lt
Koordinatorius Vilniaus dizaino kolegija
Aprašymas

Siekdama užtikrinti studentų ir absolventų, administracinio, pedagoginio ir mokslinio personalo, darbdavių, studentų tėvų ir globėjų, verslo įmonių, visuomeninių organizacijų, valstybinių institucijų, rėmėjų ir plačiosios visuomenės lūkesčius Vilniaus dizaino kolegija šio projekto rėmuose sukūrė ir įdiegė vidinės studijų kokybės vadybos sistemą, kuri 2013 metais po išorės auditorių UAB „Bureau Veritas Lit“ atlikto Vilniaus dizaino kolegijos vadybos sistemos audito buvo sertifikuota kaip atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus bei atliko kolegijos vadybos sistemos vertinimą pagal Bendrąjį vertinimo modelį (BVM; angl. CAF – Common Assessment Framework) ir Europos kokybės vadybos fondo (EKVF; angl. EFQM – European Foundation for Quality Management) tobulumo modelio elementus.

Vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumas Vilniaus dizaino kolegijoje paremtas Vidaus kontrolės sistema, visuotinai priimtu COSO vidaus kontrolės modeliu . Vidaus kontrolės sistemos veikimas užtikrinimas įvairiais būdais, priemonėmis, įrankiais ir veiklomis (nuoroda į Aistės rengą dalį apie KOKYBĘ)

• Kokybės vadovas;

• Kokybės politika;

• Kokybės vadybos sistemos procedūros ir jų aprašai;

• Išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimo priemonės;

• Vidaus auditas;

• Vadovybinė vertinamoji analizė;

• Veiklos rodiklių nustatymas, jų vertinimo ir stebėsenos sistema;

• Strateginio ir operatyvinio planavimo sistema ir jos vykdymo kontrolė;

• Kolegijos veiklos tvarkos, darbo instrukcijos, metodikos, kiti vidaus dokumentai.

2011 m. – 2013 m.

Programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, projektas finansuojamas iš ES fondų
Projekto pavadinimas „Vilniaus dizaino kolegijos dizaino krypties studijų programų atnaujinimas, tarptautiškumo didinimas“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-043
Trukmė 24 mėn.
Biudžetas 954 721 Lt
Koordinatorius Vilniaus dizaino kolegija
Aprašymas

Projekto tikslas – atnaujinti ir pritaikyti dėstyti anglų kalba dvi dizaino krypties studijų programas – interjero dizaino ir mados dizaino, įdiegti studijų turinio ir metodų inovacijas, pagrįsti studijų programas „žinių trikampiu“, atnaujinti studijų programų dalykus.

Projektu siekiama didinti studijų programų tarptautiškumą ir studijų kokybę, sukuriant tarptautinių taikomųjų menų ir studijų paslaugų terpę Lietuvoje. Projekto rezultatas – sukurti nauji inovatyvūs moduliai, kurie prisidės prie bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymo, padės ugdyti studentų verslumo įgūdžius ir rinkos poreikius atitinkančius specialybinius gebėjimus.
Vilniaus dizaino kolegija atnaujindama studijų programas prisideda prie „Mokymosi visą gyvenimą“ tikslų, įdiegė inovatyvius Europos aukštųjų mokyklų patirtimi grįstus mokymosi metodus, į studijų turinį įvedė daugiau tarptautiškumo matmenų, taip padididnama Kolegijos tarptautinį konkurencingumą.


Turite klausimų?

Parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis