fbpx

Paieška


Neįgaliesiems

Neįgaliųjų reikalų departamentas (toliau – NRD) prie SADM vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m. teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Vilniaus dizaino kolegija bendradarbiauja su neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM, teikiant finansinę pagalbą kolegijoje studijuojantiems neįgaliesiems.

Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygįpirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.

I. NRD skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2022 m. sausio 1 d. 107,55 Eur);
 • tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą –– nuo 2022 m. sausio 1 d. 134,40 Eur). Šią išmoką gali gauti tik valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys studentai.

Statistika:

Eil. Nr. Ataskaitiniai kalendor. metai VDK neįgalių studentų skaičius per metus Departamento skirta išmokų specialiesiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti
1 2009 5 3 744.00 Lt
2 2010 4 8 960.64 Lt
3 2011 8 11 968.00 Lt
4 2012 7 11 564.00 Lt
5 2013 5 8 144.00 Lt
6 2014 7 12 036.00 Lt
7 2015 6 4 413.03 Eur
8 2016 9 5 035.68 Eur
9 2017 7 4 831.59 Eur
10 2018 6 3 733.53 Eur
11 2019 4 2 816.19 Eur
12 2020 3 3 166.93 Eur
13 2021 3 2 594.80 Eur

Neįgalieji, norintys gauti finansinę pagalbą, Vilniaus dizaino kolegijos administracijai (2,5 aukšto, loftas) pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą suteikti finansinę pagalbą (pildoma administracijoje);
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • asmens dokumentą.

II. Valstybinis studijų fondas (toliau VSF), vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas (160 Eur), kurias turi teisę gauti Lietuvos aukštųjų mokyklų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 3. pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio priėmimo metu:

 • rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. ,
 • pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

III. Socialinės stipendijos (VSF) – socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinės stipendijos dydis – 136,50 Eur per mėnesį (3,25 BSI). Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiama VSF tinklalapyje:

http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Neįgaliųjų studentų dėmesiui!
Dėl išmokų ar kitais iškilusiais klausimais prašome kreiptis į kolegijos administraciją, skambinti tel. 8 650 45558, 261 11 21, el. p. vdk@dizainokolegija.lt


Išmokų dydžiai ir prašymų pildymo terminai neįgaliesiems studentams

Valstybinis studijų fondas (toliau – VSF) 2015-2020 m. laikotarpiu vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas). Projekto vykdymo metu, bendradarbiaujant su VSF, Vilniaus dizaino kolegijoje (toliau – VDK) planuojama gerinti studijų sąlygas neįgaliesiems studentams, tobulinti esamas ir kurti naujas studentų darbo vietas, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. VDK stengiamasi sudaryti lygiavertes studijų sąlygas negalią turintiems studentams, užtikrinti pilnavertę neįgaliųjų integraciją studijų aplinkoje: pritaikoma tiek aplinka, tiek studijų organizavimo procesas. Kolegijoje specialių poreikių turintys studentai gali drąsiai kreiptis į administraciją – domėtis, atvirai klausti, prašyti įvairios pagalbos, reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu kartu galime siekti tinkamų studijų sąlygų sudarymo.

Vilniaus dizaino kolegijoje neįgalūs studentai gali naudoti savo reikmėms (studijų proceso palengvinimui) šią įrangą ir priemones:

 • 5 vnt. molbertai MABEF M30, pritaikyti judėjimo negalią turintiems studentams – piešimo auditorijose.
 • Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais – dėstytojų kambaryje (buv. administracijos pagalbinėse patalpose).
 • 3 vnt. specializuotireguliuojamo aukščio ir kampo stalai – 9, L2 auditorijose.
 • 5 vnt. pristumiamireguliuojamo aukščio ir kampo stalai – 9, 10, 11, LT auditorijose.
 • Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL/EF031, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas, 3 vnt – 2, 10, 12 auditorijose.
 • Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonėTopaz XL XD 24 – bibliotekoje.

2017 m. lapkričio mėn. Vilniaus dizaino kolegija projekto lėšomis įgijo Ekrano skaitymo programą Jaws for Windows su balso sintezatoriumi. Informuojame, kad ši programa instaliuota į bibliotekoje esantį kompiuterį nr. VWDK009 (klausti bibliotekininkės) ir jau yra pasiekiama naudojimui. Taip pat čia regos sutrikimų turintys studentai gali naudotis silpnaregiams pritaikyta klaviatūra (-omis).

JAWS for Windows – viena populiariausių ekrano skaitymo programų pasaulyje ir Lietuvoje. Naudojantis šia programa, visa kompiuterio ekrane pateikiama informacija neregiui perduodama balsu lietuvių ar kita pasaulio kalba.

JAWS for Windows programą naudojant kartu su kalbos sintezatoriumi, visa kompiuterio ekrane esanti informacija vartotojui perduodama balsu. Neregys (regos sutrikimų turintis studentas) gali savarankiškai dirbti biuro, elektroninio pašto bei įvairiomis kitomis kompiuterinėmis programomis, naršyti internetą. Įdiegus į kompiuterį JAWS for Windows programą, neregiams (regos sutrikimų turintiems studentams) ji tampa nepakeičiama komunikacijos, mokymosi, darbo, asmeninių reikalų tvarkymo ir laisvalaikio priemonė.

Naudojant šią programą, visai nematantys gali dirbti beveik su visomis Microsoft Windows operacinės sistemos terpėje veikiančiomis programomis. Galima rašyti, skaityti bei redaguoti failus, įvairiomis pasaulio kalbomis skaityti reginčiųjų knygas, kurti ir klausytis muzikos, programuoti, naudotis spausdintuvu, naršyti internetą ir kt. Ekrano skaitymo programa JAWS for Windows analizuoja informaciją ekrane ir perduoda ją kalbos sintezatoriui. Kalbos sintezatorius – tai programa, paverčianti tekstą garsu.

2017 m. gruodžio 18 d., įgyvendinant projektą, buvo gautos silpnaregiams pritaikytos klaviatūros KBS (3 vnt., rasite bibliotekoje).

Taip pat programinė įranga versijoms Dolphin Easy Converter, 1 vnt – bibliotekoje. Programa, leidžianti skenuojamą ar paimtą iš kompiuterio dokumentą išsaugoti skirtingais formatais: DAISY, mp3, Brailio raštu, dideliu šriftu.

Taip pat Jums, kaip Vilniaus dizaino kolegijos bendruomenės nariui:

 • Taikomos priėmimo į kolegiją lengvatos, t. y. pateikus tai įrodantį dokumentą (neįgalumo pažymėjimą), Jūs atleidžiami nuo dokumentų tvarkymo įmokos/registracijos mokesčio. Plačiau apie tai – Studentų priėmimo taisyklėse;
 • Studijų metu Jums sudaryta galimybė kas mėnesį ir semestrą gauti iš valstybės garantuojamą finansinę paramą. Išsamus finansinės paramos turintiems negalią aprašymas – skiltyje „Finansinė pagalba“.

Valstybinis studijų fondas gavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijos PAGAVA parengtas oficialias rekomendacijas dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius. Rekomendacijų rengėjai tikisi, kad šios rekomendacijos gerins studijų aplinkos prieinamumą klausos negalią turintiems studentams bei suteiks pagalbą akademinės ir administracinės aukštųjų mokyklų bendruomenės nariams. Vilniaus dizaino kolegija, siekdama didinti studijų prieinamumą klausos negalią turintiems studentams, kviečia susipažinti su šiomis rekomendacijomis


Rekomendacijos studentams su klausos negalia

Negalią turintys studentai visada gali kreiptis į kontaktinį asmenį ar administraciją, kur bus išklausyti, jiems bus visada suteikta informacija, pasiūlyta pagalba ar sprendimas.

Kontaktinis asmuo: Vyr. buhalterė Asta Braslauskienė
Kauno g. 34, 03202 Vilnius, tel. nr.: +370 655 94925, el. paštas: buhalterija@dizainokolegija.lt


Valstybinis studijų fondas vykdo tęstinį projektą „Studijų prieinamumo didinimas“

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-533 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo didinimas“, Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) priėmė sprendimą finansuoti šį projektą.

Projekto metu studentams, turintiems negalią, kas mėnesį mokamos tikslinės išmokos, įsigyjama turto projekto partnerių – aukštųjų mokyklų – informacinės ir fizinės aplinkos gerinimui, vykdomi mokymai jų darbuotojams.

 • Projekto vertė – 7,2 mln. eurų.
 • Tikslinės išmokos dydis – 152 eurai per mėnesį.

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas, kurias turi teisę gauti Lietuvos bei Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 3. pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio priėmimo metu: rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , o pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ praneš apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kita.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus akademinių atostogų ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas stabdomas:

 • pasikeitus neįgalumo lygiui (padidėjo ir viršijo 45 proc. darbingumo lygį arba nebegalioja nustatytas darbingumo lygis);
 • studentas įgijo akademinę skolą.

Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas privalo Fondą raštu informuoti apie aukščiau išvardintas aplinkybes.

Informaciją teikia:

Asta Motiejūnienė, 85 2053 961, 86 1517 312, el.p. asta.motiejuniene@vsf.lt

Teisės aktai:

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos respublikos vyriausybės 2006 m. Rugpjūčio 29 d. Nutarimas nr. 831 „dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Skambinkite +37065045558 arba

parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis