Rugsėjo 2 dieną Vilniaus dizaino kolegijoje vyko naujų 2022/2023 mokslo metų atidarymo programa.

Studentus sveikino ir įžanginį žodį tarė direktorius Aldis Fledžinskas, studijų programas pristatė katedrų vedėjai. Buvo pristatyta VDK biblioteka, kolegijos patalpos ir bendrosios taisyklės. Po bendrosios dalies specialybių studentai galėjo susipažinti su praktinėms veikloms pritaikytomis patalpomis: mados dizaino studentai su siuvimo dirbtuvės, interjero dizaino studentai- maketų dirbtuvėmis, fotografijos studentai- su F aukšto studijomis, įranga ir laboratorija, grafinių komunikacijų dizaino studentai – su kompiuterinėmis, o vaidybos studentai- su salėmis, rekvizitų dirbtuvėmis.

Renginio neoficialiajai daliai studentai buvo pakviesti dalyvauti uždarame tik VDK bendruomenei skirtame kino seanse „Elvis“, kuris vyko Forum cinemas kino teatre.