Motyvacinis laiškas rašomas darbinantis, aplikuojant į studijų mainų (Erasmus) programas, neretai prašomas pateikti norint atlikti praktiką, savanoriauti ar įsitraukti į įvairius projektus, renginius. Tai tarsi asmeninis kreipimasis į darbdavį/projekto vadovą, proga atskleisti savo asmenines savybes ir motyvaciją būtent tai darbo pozicijai.


  1. Forma. Tradiciškai išgirdus žodžius „motyvacinis laiškas“ iš karto įsivaizduojame baltą popieriaus lapą su tekstu – vis tik jo forma gali būti įvairi. Tai gali būti ir video prisistatymas. Svarbiausia yra pabrėžti, kad motyvacinis laiškas būtų pritaikytas aplikuojamai pozicijai.
  2. Motyvacija. Laiško pradžia turi „užkabinti“. Verta formuoti mintis apie tai, kuo ši kompanija tave traukia, kuo ji galbūt išsiskiria ir koks tavo asmeninis santykis/požiūris į ją.
  3. Tikslingumas. Vidurinėje dalyje stenkis atskleisti kuo tavo turimi įgūdžiai, savybės ir kompetencijos gali būti naudingos šiai pozicijai. Tai šansas parodyti savo patirtį, kurios galbūt negalėjai perteikti Gyvenimo aprašyme (CV) ir pateikti priežastis, kodėl verta samdyti būtent tave. Iškelk pasiekimus, kurie tikslingai įsipina į pozicijoje keliamus reikalavimus. Venk apibendrintų klišinių frazių, tokių kaip „esu motyvuotas, į detales orientuotas, darbštus, komandos siela“ ir panašiai. Geriau šias savybes perteikti realiai atliktų darbų pavyzdžiais, pasiekimais, taip parodant, jog esi būtent tokia asmenybė.
  4. Struktūra. Paprastai pradžioje pateikiama esminė kontaktinė informacija (Vardas, Pavardė, telefono numeris, el.paštas), data ir mandagus kreipinys (naudinga išsiaiškinti asmens, kuris tikėtina gaus laišką, vardą pavardę, taip parodant, jog nesiunti šabloniško laiško ir skiri jį tik šiai kompanijai). Optimali laiško apimtis – trys-penkios pastraipos, 1 puslapis.