Paieška


Vilniaus dizaino kolegija kviečia studijuoti laisvojo klausytojo statusu


Laisvasis klausytojas – kas tai?


Laisvasis klausytojas – asmuo, sudaręs su Vilniaus dizaino kolegija laisvojo klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Vilniaus dizaino kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.Laisvaisiais klausytojais gali tapti:


 • asmenys, studijuojantys Vilniaus dizaino kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
 • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Vilniaus dizaino kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
 • kiti asmenys, kurie pageidauja studijuoti Vilniaus dizaino kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.


Laisvojo klausytojo priėmimas:


 • laisvojo klaustojo priėmimas vyksta du kartus per metus. Rudens semestre priėmimas vykdomas iki rugsėjo 1 dienos. Pavasario semestre iki vasario 1 dienos.
 • laisvojo klaustojo sutartis pasirašoma vienam semestrui, t.y. sutartis galioja nuo semestro pradžios iki egzaminų, galutinių peržiūrų pakartotino perlaikymo termino pabaigos.
 • pretendentas į laisvuosius klausytojus turi kreiptis į Vilniaus dizaino kolegijos studijų skyrių ir pateikti asmens dokumento kopiją, užpildyti laisvojo klausytojo duomenų anketą bei prašymą;
 • studijų skyriaus darbuotojas pateikia pretendentui atitinkamai rudens ar pavasario semestre dėstomų dalykų sąrašą. Pretendentas pasirenka norimą išklausyti studijų dalyką ar dalykus. Esant poreikiui, asmuo, pretenduojantis į laisvuosius klausytojus, dėl ketinamų studijuoti dalykų turinio gali pasikonsultuoti ir su Vilniaus dizaino kolegijos katedrų vedėjais ar dėstytojais;
 • studijų skyriaus darbuotojas paruošia laisvojo klausytojo studijų sutartį (2 egzemplioriais). Sutartis pasirašoma Vilniaus dizaino kolegijos direktorius bei asmens pretenduojančio į laisvuosius klausytojus;
 • laisvasis klausytojas įtraukiamas į studentų sąrašus bei į lankomumo žiniaraščius;
 • sutartis sudaroma vienam semestrui. Laisvajam klausytojui, pageidaujančiam studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.


Laisvojo klausytojo studijų eiga:


 • laisvasis klausytojas turi teisę lankyti tik tų dalykų, kurie numatyti sutartyje, paskaitas sutarties galiojimo metu pagal VDK direktoriaus patvirtintą paskaitų tvarkaraštį;
 • laisvasis klausytojas turi teisę pasirinkti dalyvauti ar nedalyvauti studijuojamų dalykų egzaminuose ar galutinėse peržiūrose;
 • laisvasis klausytojas turi teisę konsultuotis su pasirinktų lankyti dalykų dėstytojais, gauti informaciją apie paskaitų tvarkaraščius, atsiskaitymų datas, skolų perlaikymo terminus; konsultuotis su bibliotekos darbuotoju reikalingos literatūros, metodinės medžiagos paieškos bei naudojimosi klausimais, naudotis bibliotekos fondais; naudotis elektroninėmis prenumeruojamomis ir atviros prieigos mokslinės informacijos duomenų bazėmis.
 • laisvajam klausytojui pageidaujant jo studijuojamų dalykų žinios ir gebėjimai gali būti įvertinti. Tokiu atveju, pasibaigus semestrui, klausytojui išduodama akademinė pažyma, kurioje pateikiami išklausytų dalykų pavadinimai, kreditų skaičius bei gauti įvertinimai;
 • laisvojo klausytojo pageidavimu gali būti išduodama laisvos formos pažyma apie išklausytus dalykus (tuo atveju, jeigu laisvasis klausytojas nepasinaudojo studijuojamų dalykų įvertinimo teise).


Mokestis už studijas:


 • mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į laisvojo klausytojo pasirinktų dalykų ECTS kreditų skaičių;
 • vieno kredito kaina skaičiuojama pagal einamaisiais mokslo metais direktoriaus įsakymu patvirtintą kredito kainą.
 • laisvasis klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;


Daugiau informacijos:


Studijų skyriaus vadovė Jolita Dirsienė
mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt


Skambinkite mums +37065045558 arba

parašykite