fbpx

Paieška


Vilniaus dizaino kolegija kviečia studijuoti laisvojo klausytojo statusu


Laisvasis klausytojas – kas tai?

Laisvasis klausytojas – asmuo, sudaręs su Vilniaus dizaino kolegija laisvojo klausytojo sutartį bei pagal ją studijuojantis atskirus Vilniaus dizaino kolegijos studijų programose dėstomus studijų dalykus.


 

Laisvaisiais klausytojais gali tapti

 • asmenys, studijuojantys Vilniaus dizaino kolegijoje, tačiau pageidaujantys papildomai išklausyti studijų dalykus, dėstomus kitose studijų programose;
 • kitų aukštųjų mokyklų studentai, pageidaujantys tuo pat metu papildomai studijuoti atskirus pagal Vilniaus dizaino kolegijos studijų programas dėstomus dalykus;
 • kiti asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, kurie pageidauja studijuoti Vilniaus dizaino kolegijos studijų programų dėstomus atskirus dalykus.

Laisvojo klausytojo statuso privalumai

 • nereikia stojamojo egzamino;
 • nereikia būti išlaikius valstybinių egzaminų;
 • po metų gali tapti oficialiu studentu ir užsiskaityti išklausytus dalykus.

 


Daugiau informacijos

Studijų skyriaus vadovė Jolita Dirsienė
mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt


Laisvojo klausytojo priėmimas

 • laisvojo klaustojo priėmimas vyksta du kartus per metus. Rudens semestre priėmimas vykdomas iki rugsėjo 1 dienos. Pavasario semestre iki vasario 1 dienos.
 • laisvojo klaustojo sutartis pasirašoma vienam semestrui, t.y. sutartis galioja nuo semestro pradžios iki egzaminų, galutinių peržiūrų pakartotino perlaikymo termino pabaigos.
 • pretendentas į laisvuosius klausytojus turi kreiptis į Vilniaus dizaino kolegijos studijų skyrių ir pateikti asmens dokumento kopiją, užpildyti laisvojo klausytojo duomenų anketą bei prašymą;
 • studijų skyriaus darbuotojas pateikia pretendentui atitinkamai rudens ar pavasario semestre dėstomų dalykų sąrašą. Pretendentas pasirenka norimą išklausyti studijų dalyką ar dalykus. Esant poreikiui, asmuo, pretenduojantis į laisvuosius klausytojus, dėl ketinamų studijuoti dalykų turinio gali pasikonsultuoti ir su Vilniaus dizaino kolegijos katedrų vedėjais ar dėstytojais;
 • studijų skyriaus darbuotojas paruošia laisvojo klausytojo studijų sutartį (2 egzemplioriais). Sutartis pasirašoma Vilniaus dizaino kolegijos direktorius bei asmens pretenduojančio į laisvuosius klausytojus;
 • laisvasis klausytojas įtraukiamas į studentų sąrašus bei į lankomumo žiniaraščius;
 • sutartis sudaroma vienam semestrui. Laisvajam klausytojui, pageidaujančiam studijuoti ir kitame semestre, sutartis pratęsiama.


Daugiau informacijos

Studijų skyriaus vadovė Jolita Dirsienė
mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt


Laisvojo klausytojo studijų eiga

 • laisvasis klausytojas turi teisę lankyti tik tų dalykų, kurie numatyti sutartyje, paskaitas sutarties galiojimo metu pagal VDK direktoriaus patvirtintą paskaitų tvarkaraštį;
 • laisvasis klausytojas turi teisę pasirinkti dalyvauti ar nedalyvauti studijuojamų dalykų egzaminuose ar galutinėse peržiūrose;
 • laisvasis klausytojas turi teisę konsultuotis su pasirinktų lankyti dalykų dėstytojais, gauti informaciją apie paskaitų tvarkaraščius, atsiskaitymų datas, skolų perlaikymo terminus; konsultuotis su bibliotekos darbuotoju reikalingos literatūros, metodinės medžiagos paieškos bei naudojimosi klausimais, naudotis bibliotekos fondais; naudotis elektroninėmis prenumeruojamomis ir atviros prieigos mokslinės informacijos duomenų bazėmis.
 • laisvajam klausytojui pageidaujant jo studijuojamų dalykų žinios ir gebėjimai gali būti įvertinti. Tokiu atveju, pasibaigus semestrui, klausytojui išduodama akademinė pažyma, kurioje pateikiami išklausytų dalykų pavadinimai, kreditų skaičius bei gauti įvertinimai;
 • laisvojo klausytojo pageidavimu gali būti išduodama laisvos formos pažyma apie išklausytus dalykus (tuo atveju, jeigu laisvasis klausytojas nepasinaudojo studijuojamų dalykų įvertinimo teise).


Daugiau informacijos

Studijų skyriaus vadovė Jolita Dirsienė
mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt


Mokestis už studijas

 • mokestis už studijas nustatomas, atsižvelgiant į laisvojo klausytojo pasirinktų dalykų ECTS kreditų skaičių;
 • vieno kredito kaina skaičiuojama pagal einamaisiais mokslo metais direktoriaus įsakymu patvirtintą kredito kainą.
 • laisvasis klausytojas mokestį už studijas turi sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;


Daugiau informacijos

Studijų skyriaus vadovė Jolita Dirsienė
mob. tel. 8 640 57 555, el. p.: studijos@dizainokolegija.lt


Skambinkite +37065045558 arba

parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis