fbpx

Paieška


2022-2023 mokslo metų akademinis kalendorius

Rudens semestras
Rugsėjo 2 d. Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 1-2 d. Socializacijos savaitė
Rugsėjo 5 d. Prasideda rudens semestro paskaitos
Spalio 24-28 d. Nuolatinės studijų formos tarpinės peržiūros (paskaitos nevyksta)
Spalio 31 – lapkričio 4 d. Studentų rudens atostogos
Gruodžio 16 d. Paskutinė rudens semestro paskaitų diena
Sausio 2-6 d. Rudens semestro papildoma savaitė (tuo metu vyksta teorinių dalykų atsiskaitymai, paskaitų atidirbimai)
Gruodžio 19 – 31 d. Šventinės žiemos atostogos (kolegija nedirba)
Sausio 9-13 d. Nuolatinės studijų formos galutinės peržiūros
Sausio 17 d. Rudens semestro pirmas skolų laikymas
Sausio 20 d. Rudens semestro antras skolų laikymas
Sausio 16 – vasario 3 d. Studentų atostogos

Pavasario semestras
Vasario 6 d. Prasideda pavasario semestro paskaitos
Kovo 13-17 d. Trečio kurso priešdiplominės praktikos tarpinės peržiūros (paskaitos vyksta)
Kovo 27 – 31 d. Nuolatinės studijų formos pirmo (I) ir antro (II) kursų pavasario semestro tarpinės peržiūros (paskaito vyksta tik trečiam kursui)
Balandžio 17-21 d. Trečio (III) kurso priešdiplominės praktikos galutinės peržiūros (paskaitos vyksta)
Balandžio 24-28 d. Tarptautinė savaitė (paskaitos vyksta)
Gegužės 12 d. Paskutinė pavasario semestro (pirmo ir antro kursų) paskaitų diena
Gegužės 15-19 d. Pavasario semestro papildoma savaitė (tuo metu vyksta teorinių dalykų atsiskaitymai, paskaitų atidirbimai)
Gegužės 22-26 d. Nuolatinės studijų formos pirmo (I) ir antro (II) kursų pavasario semestro galutinės peržiūros (paskaitos vyksta tik trečiam kursui)
Gegužės 30 d. Pavasario semestro pirmas (1) skolų laikymas
Birželio 2 d. Pavasario semestro antras (2) skolų laikymas
Birželio 5-9 d. Baigiamųjų darbų gynimai katedrose
Birželio 12-14 d. Nuolatinės studijų formos pirmo (I) kurso praktikų atsiskaitymas
Birželio 19-23 d. Vieši baigiamųjų darbų gynimai (Kvalifikavimo komisija)
Birželio 26 d. Nuolatinės studijų formos pirmo (I) kurso pirmas (1) praktikų skolų laikymas
Birželio 30 d. Nuolatinės studijų formos pirmo (I) kurso antras (2) praktikų skolų laikymas
Birželio 29 d. Nuolatinės studijų formos antro (II) kurso pirmas (1) praktikų skatsiskaitymas
Liepos 5 d. Diplomų įteikimo šventė
Rugpjūčio 23-25 d. Nuolatinės studijų formos antro kurso (II) antras (2) praktikų atsiskaitymas

Šventinės/nedarbo dienos
Lapkričio 1 d. Visų šventųjų diena
Lapkričio 2 d. Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
Gruodžio 24-26 d. Kūčios ir Šv. Kalėdos
Sausio 1 d. Naujieji metai
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Balandžio 9-10 d. Šv. Velykos
Gegužės 1 d. Tarptautinė darbo diena
Gegužės 7 d. Motinos diena
Birželio 4 d. Tėvo diena
Birželio 24 d. Joninių diena (Rasos)
Liepos 6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena
Rugpjūčio 15 d. Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)

Paskaitos, praktikos, tarpinės peržiūros, galutinės peržiūros, skolų laikymai bei baigiamųjų darbų gynimai vyksta pagal atskirus tvarkaraščius, kurie semestro eigoje yra individualiai (elektroniniu paštu) siunčiami studentams.

Rudens semestras
Rugsėjo 2 d. Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 9-11 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 1
Rugsėjo 30 -Spalio 2 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 2
Spalio 21-23 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 3/tarpinė peržiūra (paskaitos vyksta)
Lapkričio 11-13 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 4
Gruodžio 9-11 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 5
Gruodžio 19 d.-31 d. Šventinės žiemos atostogos (kolegija nedirba)
Sausio 6-8 d. Ištęstinės studijų formos konsultacijų savaitgalis/teorinių dalykų egzaminai
Sausio 14-15 d. Ištęstinės studijų formos rudens semestro galutinės peržiūros
Sausio 17 d. Rudens semestro pirmas (I) skolų laikymas
Sausio 20 d. Rudens semestro antras (II) skolų laikymas
Sausio 16 – vasario 3 d. Studentų atostogos

Pavasario semestras
Vasario 10-12 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 1
Kovo 3-5 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 2
Kovo 24-26 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 3/tarpinė peržiūra (paskaitos vyksta)
Balandžio 14-16 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 4
Balandžio 28-30 d. Ištęstinės studijų formos paskaitų savaitgalis 5
Gegužės 12-14 d. Ištęstinės studijų formos konsultacijų savaitgalis/teorinių dalykų egzaminai/ IV paskaitos
Gegužės 19-21 d. Ištęstinės studijų formos pavasario semestro galutinės peržiūros
Gegužės 30 d. Pavasario semestro pirmas skolų laikymas
Birželio 2 d. Pavasario semestro pirmas (II) skolų laikymas
Birželo 2-4 d. Ištęstinės studijų formos IV kursui paskaitų savaitgalis
Birželio 5-9 d. Baigiamųjų darbų gynimai katedrose
Birželio 19-23 d. Vieši baigiamųjų darbų gynimai (Kvalifikavimo komisija)
Birželio 29 d. Ištęstinės studijų formos trečio (III) kurso pirmas (1) praktikų atsiskaitymas
Liepos 5 d. Diplomų įteikimo šventė
Rugpjūčio 23-25 d. Ištęstinės studijų formos trečio (III) kurso antras (2) praktikų atsiskaitymas

Šventinės/nedarbo dienos
Lapkričio 1 d. Visų šventųjų diena
Lapkričio 2 d. Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
Gruodžio 24 – 26 d. Kūčios ir Šv. Kalėdos
Sausio 1 d. Naujieji metai
Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Balandžio 9 – 10 d. Šv. Velykos
Gegužės 1 d. Tarptautinė darbo diena

Gegužės 7 d.

Motinos diena
Birželio 4 d. Tėvo diena
Birželio 24 d. Joninių diena (Rasos)
Liepos 6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena
Rugpjūčio 15 d. Žolinės (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)

Paskaitos, praktikos, tarpinės peržiūros, galutinės peržiūros, skolų laikymai bei baigiamųjų darbų gynimai vyksta pagal atskirus tvarkaraščius, kurie semestro eigoje yra individualiai (elektroniniu paštu) siunčiami studentams.