fbpx

Paieška


Mados ir stiliaus dizaineris – tai viena šiuolaikiškiausių ir kūrybiškiausių specialybių, kiekvienam atverianti unikalias galimybes formuoti individualų stilių ir rasti įdomiausius sprendimus dinamiškai besikeičiančiame mados pasaulyje. Tai – neatsiejama materialiosios kultūros dalis, kurioje sukuriama begalė įdomiausių kostiumo ir įvaizdžio projektų.

Būsimiems mados dizaineriams studijų metu suteikiamos sąlygos gilintis į drabužio konstravimo ypatumus, siuvimo ir medžiagų ypatybes, eksperimentinių medžiagų kūrimą ir eksperimentinio konstravimo pritaikymą kuriamose kolekcijose, o stilistai mokosi profesionaliai formuoti vieningą individualų, komercinį bei eksperimentinį stilius, analizuoti ir pritaikyti mados tendencijas. Sėkmingai baigusiems šias studijas suteikiamas menų profesinio bakalauro laipsnis.

Absolventai galės įvairiapusiškai pritaikyti savo įgytas žinias kurdami vardines ar pramonines kolekcijas, profesionaliai teikti stiliaus konsultanto paslaugas bei pasiūlyti būsimiems užsakovams savo individualų požiūrį į madą.

2011 m. Mados dizaino studijų programa akredituota Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC). Programa sulaukė puikaus įvertinimo, buvo akredituota maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.

2011-2013 m. atnaujinta Mados dizaino studijų programa, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Vilniaus dizaino kolegijos dizaino krypties studijų programų atnaujinimas, tarptautiškumo didinimas“. Atnaujinant Mados dizaino studijų programą, buvo bendradarbiauta su Danijos bei Jungtinės Karalystės aukštosiomis mokyklomis.

Programos tikslas

Mados dizaino studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos mados dizaino specialistą, įžvelgiantį tendencijas ir rinkos poreikius, išmanantį vizualinės raiškos, stiliaus elementų darnos, aprangos ir mados aksesuarų dizaino bei tvarumo principus, gebantį praktiškai taikyti teorines ir profesines technologines žinias, kuriant kokybiškus, inovatyvius mados dizaino produktus ar paslaugas; organizuoti, valdyti ir vykdyti kūrybinį procesą dirbant nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste bei gebantį savarankiškai tobulėti ar dirbti tarpdisciplininėse komandose, reflektuoti ir tinkamai įvertinti savo profesinės veiklos rezultatus, taikyti verslumo įgūdžius, atsižvelgiant į visuomenės poreikius bei prisiimantį atsakomybę už savo ir/ar komandos profesinės veiklos rezultatus; savo veikla skatina teigiamus kultūrinės, materialinės ir socialinės gerovės pokyčius.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS, yra galimybė rinktis studijas lietuvių arba rusų kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS, studijos vykdomos lietuvių kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Verslumo pagrindai/Tarpkultūrinė komunikacija; Meno filosofija/ Kūrybos psichologija; Leidinių dizainas; Akademinis rašymas; Individualių studijų praktika; Baigiamojo darbo 1 priedas – Techninė dokumentacija.
 • Studijų krypties dalykai: Specialybinė užsienio kalba; Kompozicijos ir spalvotyros pagrindai; Informacinės technologijos; Projektavimo pagrindai; Siuvinių medžiagos ir konstravimo pagrindai; Anatominis piešimas; Siuvinių konstravimo pagrindai; Dizaino istorija; Inžinerinė ir kompiuterinė grafika; Drabužių dizainas/Individualaus įvaizdžio formavimas; Kostiumologija; Piešimas; Aprangos dizainas; Aksesuarų dizainas ir gamyba; Komercinio įvaizdžio formavimas; Siuvinių konstravimas ir technologija; Specialybinis piešimas; Eksperimentinio įvaizdžio formavimas; Makiažo pagrindai; Mados istorija ir psichologija; Eksperimentinių medžiagų projektavimas; Eksperimentinis projektavimas; Eksperimentinis konstravimas ir siuvimo technologija; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Kūrybinių projektų praktika; Priešdiplominė kūrybinė praktika; Baigiamasis darbas.

Studijų rezultatai

Mados dizaino studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Žinos ir išmanys istorinę dizaino, kostiumologijos raidą, šiuolaikinės mados aspektus, tendencijas bei gebės tai pritaikyti kuriant aktualius mados dizaino projektus ir objektus.
 • Žinos vizualinės raiškos priemones ir būdus, išmanys mados dizaino funkcionalumą bei technologinės raidos diktuojamas galimybes, žinos saugos reikalavimus bei gebės tai pritaikyti kuriant aktualius mados dizaino projektus ir objektus.
 • Turės žinių apie intelektinės nuosavybės, autorių teisių apsaugą, verslo vadybą, komunikaciją, žinias gebės taikyti organizuojat ir vykdant mados dizaino projektus.
 • Kritiškai vertinant aktualius mados dizaino reiškinius bei tendencijas, gebės rinkti, lyginti, analizuoti ir sisteminti reikiamą informaciją, atlikti dizaino tyrimą, daryti išvadas ir jomis remiantis generuoti kūrybines, mados dizaino kontekste įgyvendinamas idėjas.
 • Gebės tikslingai pasirinkti vizualines raiškos priemones ir būdus, juos taikyti perteikdamas turinio idėjas, formuodamas įvaizdžius bei projektuodamas aprangos kolekcijas.
 • Gebės adekvačiai parinkti audinius ir priedus, konstravimo bei modeliavimo metodikas ir siuvimo technologijas projektui įgyvendinti. Gebės tikslingai pasirinkti optimalius sprendimo būdus bei realizavimo priemones, siekiant maksimaliai atskleisti aprangos ir stiliaus kolekcijų kūrimo koncepciją, estetiką, asmeninį kūrybiškumą, projektų meniškumą bei technišką išbaigtumą.
 • Naudodamas turimas žinias, gebės suprojektuoti stilingas aprangos kolekcijas, suorganizuoti jų pristatymą specialiajai auditorijai ir plačiajai visuomenei. Gebės suvokti, vertinti ir sukurti meninę koncepciją, įvaldys vizualinio komunikavimo priemones, išmoks pristatyti kūrybinio sumanymo esmę.
 • Gebės, naudodamas profesines žinias, aiškiai ir argumentuotai perteikti sumanymus ir idėjas, pristatyti savo sukurtus mados dizaino produktus kolegoms, verslo partneriams, klientams. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti multikultūriniame kontekste. Gebės, vadovaudamasis profesine etika, intelektinės teisės apsaugos normomis, verslo planavimo modeliais, savo atsakomybe bei pilietiškumu, imtis atsakomybės už savo ir savo komandos profesinės veiklos kokybę, dirbti komandoje ir individualiai.
 • Racionaliai ir kryptingai taikys verslumo įgūdžius praktinėje veikloje, ugdys kritinį mąstymą, suvoks asmeninio iniciatyvumo ir savarankiškumo svarbą, realizuojant kūrybines idėjas mados dizaino projektuose, suvoks mados dizaino objektą kaip bendros vizualinės kultūros dalį. Gebės įvertinti profesinių rezultatų poveikį ekonominei, kultūrinei raidai bei visuomenei.
 • Pasitelkdamas įgytas žinias ir įgūdžius, gebės reflektuoti, profesionaliai planuoti savo veiklą, integruotis į profesinę mados dizaino bendruomenę bei toliau tobulėti ir mokytis, strategiškai tobulinti savo profesinę veiklą.

Studentų dalyvavimas konkursuose, įvairiuose renginiuose, parodose

 • „Jaunojo dizainerio prizas 2021“ – papildomą prizą Mados ir dizaino kategorijoje pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentė Greta Labanauskaitė už interaktyvią mados kolekciją „TU“, kuria dizainerė kviečia permąstyti aklumo problematiką.
 • Mados ir dizaino kategorijos publikos prizą pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentas Lukas Ivanavičius už kolekciją „The Bigger The Better“
 • Jaunojo dizainerio prizas 2019“ – mados ir dizaino kategorijos publikos prizą pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentė Samanta Zykaitė už japonų estetinius kodus aprangos kolekcijoje „SHE“,
 • „Jaunojo dizainerio prizas 2018“ – pagrindinį mados ir dizaino kategorijos prizą pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentė Urtė Katiliūtė už kolekciją „GRAM- À -CAPUCHE“, kurioje siekia mažinti seno žmogaus atskirtį, priminti visuomenei apie senolių svarbą ir apie Lietuvos garsiausių menininkų nuopelnus tautai. Papildomą prizą Mados ir dizaino kategorijoje pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentė Danuta Šimelytė už kolekciją „DECODE“.
 • 2020, 2021 m. studentai pristatė Baigiamuosius darbus Sustainable fashion week Vilnius.
 • 2015 m. surengta Mados dizaino ir Taikomosios fotografijos studentų darbų paroda VCUP ekspozicinėje erdvėje.
 • „INJEKCIJA“ – naujų mados pasaulio talentų paieškos konkursas, inicijuotas ir organizuojamas festivalio „Mados infekcija“ nuo 2008 m. Jo laimėtojams suteikiama galimybė savo kūrybą pristatyti ant „Mados infekcijos“ podiumo.
 • Kolegijos studentai ir absolventai, pristatę kolekcijas „INJEKCIJOS“ finaliniame konkurse – Jurgita Žaromskytė, Monika Pranckaitytė, Dovilė Cibulskaitė ir Ana Romanova, Greta Vitkauskaitė, Gintarė Salemonaitė, Agnė Verseckaitė, Atėnė Malinauskaitė, Aistė Radzevičiūtė ir Eglė Ramanauskaitė, Reda Budvilaitienė, Daiva Valickaitė, Ieva Daugirdaitė, Donatas Šilkaitis.
 • „INJEKCIJOS“ laureatai, atrinkti dalyvauti „MADOS INFEKCIJOJE“ – Monika Pranckaitytė, Dovilė Cibulskaitė ir Ana Romanova, Ieva Daugirdaitė.
 • „Jaunojo dizainerio prizas 2014″. Mados ir dizaino kategorijos publikos prizą pelnė Vilniaus dizaino kolegijos studentė Elmira Asadulajeva už kolekciją „Home_LT“, kurioje autorė pateikė naują požiūrį į lietuvių liaudies meną ir siekė suprantamai ir patraukliai perteikti jį šiuolaikiniam, mada besidominčiam miesto jaunuoliui. Bendradarbiaujant su „Studija LT“, sukurtoje kolekcijoje praeitis susitinka su ateitimi, etnografiniai motyvai maišomi su futuristiniu stiliumi.
 • Vienos nakties festivalis „Kultūros naktis“.
 • 2013 m. kolegijos Mados dizaino katedros studentų kūrybiniai bandymai!
 • Klubo „Soulbox“ terasoje kolekcijas pristatė kūrybingiausi ir entuziastingiausi kolegijos diplomantai ir studentai: Agnė Sudikaitė, Alina Petrauskytė, Korina Miežlaiškytė, Monika Pranckaitytė, Laura Pikūnaitė, Jurgita Žaromskytė, Aliona Jakovleva, Marija Krutulytė, Elmira Asadulajeva, Greta Vitkauskaitė, Ugnė Smalskytė, Kastė Svilaitė.
 • Kiekvienais metais Vilniaus dizaino kolegija dalyvauja didžiausioje Baltijos šalyse mados ir tekstilės parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius“, taip pat „Vilnius Fashion & Textile Avenue“, renginyje, organizuojamajame nuo 2012 m. Sulaukiame daug dėmesio iš parodos lankytojų bei dalyvių, praplečiame kolegijos socialinių partnerių tinklą, absolventai ir studentai turi gerą galimybę prisistatyti gauti praktikos, darbo pasiūlymų, Jaunųjų dizainerių konkurse pristatyti savo kolekcijas. Per kelis metus kolegijos stende suorganizavome daug kūrybinių dirbtuvių, kuriose dalyvavo studentai bei parodų lankytojai: EKSPERIMENTAS II. Idėja galvoje + vizualizacija popieriuje = 3D modelis. MADA-EKSPERIMENTAS. Pakeisk drabužio paskirtį, siluetą. Įgyvendink beprotiškiausią idėją! Kūrybinės dirbtuvės. STILIAUS FOTOSESIJA. Dalyvauk mados fotosesijos užkulisiuose: sukurti, aprengti, nugrimuoti, fotografuoti… Prisiliesk drąsiai!
 • Studentų integracija į šiandieninę darbo rinką. Komercinio įvaizdžio formavimas. Bendras projektas su socialiniu partneriu UAB „Armitana“, parduotuvių tinklu „Salamander“. Eksperimentinio mados dizaino produkto fotosesija – marketinginis žingsnis.
 • 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Operos studija. „Vilniaus kraujas“ – operos performansas pagal J. Strausso operetę „Vienos kraujas“. Režisierė, choregrafė – Marija Simona Šimulynaitė. Dirigentas – Virgilijus Visockas. Koncertmeisterė – Milena Uscilienė. Kostiumų dailininkės – Roberta Kučinskaitė, Indrė Pileckytė, kolegijos II k. Stiliaus dizaino specializacijos studentės.
  2014 m. LMTA Operos studija. „Meluok man“ – operos performansas pagal W. A. Mozarto operą „Visos jos tokios“. Režisierė, choregrafė – Marija Simona Šimulynaitė. Dirigentas – Virgilijus Visockas. Koncertmeisterė – Milena Uscilienė. Kostiumų dailininkės – Jurginija Krapikaitė, Inesa Markauskaitė, kolegijos II k. Stiliaus dizaino specializacijos studentės. 2013 m. LMTA Operos studija. Operos performansas pagal Wolfgango Amadeus Mozarto operą „Užburtoji fleita“. Operos performansas pagal Piotro Čaikovskio operą „Eugenijus Oneginas“. Režisierė ir choregrafė – Marija Simona Šimulynaitė. Dirigentas – Virgilijus Visockas. Koncertmeisterė – Milena Uscilienė. Video menininkas – Jonas Vaitiekūnas. Kostiumų dailininkės – kolegijos II k. Stiliaus dizaino specializacijos studentės.
 • Projektas „INDIJA MANO SPINTOJE“ 2013 m. – renginys, skirtas Lietuvos–Indijos diplomatinių santykių dvidešimtmečiui paminėti. Projekto iniciatorius, organizatorius – AZIJOS MENŲ CENTRAS. Globėjai-partneriai – Indijos Respublikos Ambasada Varšuvoje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Vilniaus Universiteto Orientalistikos Centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus dizaino kolegija, Užupio meno inkubatorius. I vietos laimėtoja – kolegijos II k. studentė Gintarė Valčiukaitė.
 • 2013 m. Kūrybinės dirbtuvės „EKO mada“, minint Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos 10-metį. Mados dizaino studijų programos I k. studentai pademonstravo, kaip iš atliekų galima kurti mados pavyzdžius, surengė darbų parodą Trakų vandens pramogų centre „Trasalis“.
 • Vilniaus dizaino kolegija, siekdama ugdyti studentų verslumą, skatinti bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, 2013-2014 m. dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimo projekte „E-Commerce Training Initiatives and Practices“, kurį finansavo Europos Komisija. Projektą administravo kompanija „Birminghambition“ (Jungtinė Karalystė), projekto parneriai – International University College (Bulgarija), Reykjavik University Centre for Research on Innovation and Entrepreneurship (Islandija), WESTBIC Business and Innovation Centre (Islandija), Clevercherry kompanija (Jungtinė Karalystė) ir Vilniaus dizaino kolegija. Projekto metu buvo sukurta metodinė medžiaga apie e-verslo steigimą ir valdymą, internetinė platforma studentų e-verslo įgūdžiams ugdyti, projekte dalyvaujančius studentus konsultavo ir gerąja patirtimi dalinosi verslo įmonių atstovai.

Absolventai, baigę Mados dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, turi gebėjimus taikyti įgytas žinias ir įgūdžius savo individualioje kūrybinėje praktinėje, projektinėje veikloje bei gali teikti įvairias stiliaus ir mados dizaino paslaugas, dirbdami Lietuvos ir tarptautinėse aprangos ir tekstilės įmonėse, mados namuose, kūrybinėse ir prodiuserinėse kompanijose, reklamos agentūrose, televizijoje, teatre, mados ir kitų leidinių redakcijose, bendradarbiauti su drabužių prekybos tinklų atstovais ir atskiromis parduotuvėmis, vykdyti individualią veiklą.

Mados dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Studijų programos materialinė, intelektualinė bazė

Mados duomenų bazės – Berg Fashion biblioteka, ProQuest platformos duomenų bazės Vogue Archive ir Art, Design and Architecture Collection.

Specializuota programinė įranga – 3D dizaino ir modelių kūrimo V-Stitcher programa, virtuali, skirta siuvinių konstravimui, dauginimui, išklotinių sudarymui Gerber Accu Mark Professional Edition – Pattern Design, Marker Making.

Šiuo metu siuvimo ir konstravimo auditorijoje studentai turi galimybę naudotis įvairia specializuota įranga – universalios, pramoninės, krašto apmėtymo, trikotažo siuvimo mašinos, dubliavimo, lyginimo sistemos, siuvimo manekenai ir kt.

Kolegijoje sukauptos pasaulinių tekstilės įmonių audinių pavyzdžių kolekcijos („Utenos trikotažas“, „Pasarela Textil“, „Sprintex“, „Miroglio Textile“, „Kumaclik“, „Nuovo ri-vera“, „Lanificio Vallombrosa“, „Societa Europa Tessile (Set)“). Tai įvairių kompozicijų ir struktūrų pavyzdžiai, kurie užtikrina studentų praktinių įgūdžių įsisavinimą. Specialioms užduotims atlikti kolegija studentus aprūpina reikiamomis medžiagomis.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • UAB „Mados kandis“
 • AB „AUDIMAS“
 • AB „Utenos trikotažas“
 • UAB „Armitana“
 • AB „Linas“
 • UAB „Diteksas“
 • UAB „Šilko tekstilė“
 • UAB „Scandye“
 • UAB „Kirptė“
 • UAB „Terina“
 • UAB „ANT Vilniaus aušra“
 • UAB „Vikada“
 • UAB „Jūratės stiliaus idėjų grupė“
 • UAB „Fashion colours LT“
 • UAB „Ministerium“
 • „DECOFLUX“
 • „TALLINN DOLLS“
 • „MAXJENNY“
 • Asociacija „Alternatyvus meno centras“
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 • Vilniaus kolegija
 • Lietuvos dailės muziejus
 • Lietuvos liaudies buities muziejus
 • Nacionalinė dailės galerija

Asociacijų nariai:

 • LATIA – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija
 • Nacionalinė mados dizaino asociacija
 • Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • Švedija: University of Boras
 • Estija: Estonian Academy of Arts
 • Portugalija: University of Beira Interior
 • Danija: VIA University College
 • Danija: KEA Copenhagen School of Design and Technology
 • Suomija: HAMK University of Applied Sciences
 • Lenkija: VIAMODA Industrial School of Art
 • Lenkija: Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz
 • Slovėnija: Faculty of Design
 • Ispanija: Universidad Francisco de Vitoria,
 • Ispanija: Bareira Art and design
 • Ispanija: EASD Valencia
 • Ispanija: Escuela Superior De Diseno De Madrid
 • Ispanija: ESADA DISENO (Granada)
 • Latvija: University College of Economics and Culture
 • Vokietija: Hof University of Applied Sciences
 • Vokietija: Hochschule Hannover – University of Applied Sciences and Arts
 • Prancūzija: LISAA
 • Nyderlandai: Royal Academy of Art The Hague The Netherlands
 • Italija: Bologna University
 • Italija: IED Istituto Europeo di Design
 • Italija: Accademia Della Moda
 • Turkija: Istanbul Commerce University
 •  

2024 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX002 Interjero dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX006 Taikomoji fotografija 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba nevykdoma nevykdoma nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis