fbpx

Paieška


Grafinių komunikacijų dizainas

Vykdant Grafinių komunikacijų dizaino studijų programą, ypatingas dėmesys skiriamas vizualinei komunikacijai, turinčiai platų poveikį vartotojui.

Trejus metus trunkančių studijų metu studentai gilinasi į įvairias grafinio dizaino veiklos sritis: leidyba, ženklodara, identitetas, pakuotė, šriftas, reklama, tipografija ir šriftas, interaktyvi grafika, el. leidyba, fotografija.

Studijų programa orientuota tiek į spaudos dizainą, tiek ir į šiandienos aktualijas – žaidimų dizainą, infografiką, vinječių grafiką ir filmų/TV laidų/serialų pradžios titrus, ekspozicinį dizainą, socialinį dizainą.

Taip pat studentai mokosi įvairių tyrimo metodų, padedančių kurti inovatyvius ir socialiai atsakingus grafinio komunikacinio dizaino projektus, pasitelkdami novatoriškas idėjas, ieško projekto išbaigtumo nuo idėjos ir strategijos iki galutinės vizualinės komunikacijos.

Atlikę rinkos tyrimą pastebėjome, kad geras grafinio dizaino specialistas yra tas, kuris geba ne tik dirbti grafinėmis programomis, bet ir, pasitelkdamas novatoriškas idėjas, ieško projekto išbaigtumo nuo idėjos ir strategijos iki vizualinės komunikacijos.

Programos tikslas

Grafinių komunikacijų dizaino programos tikslas — parengti aukštos kvalifikacijos profesionalų grafinių komunikacijų dizaino specialistą, išmanantį jo profesinei veiklai reikalingus vizualinės raiškos įrankius ir principus, paremtus dailės bei dizaino raida ir teorinėmis žiniomis, šiuolaikinėmis vizualinės kalbos ir meno tendencijomis bei technologinėmis naujovėmis.

Studentai įgalina dizainą kaip įrankį, formuluoja ir sprendžia vizualiosios komunikacijos klausimus. Suprantame ir žiūrime į dizainerio specialybę, kaip socialiai atsakingą profesiją, kuriant, inicijuojant ir įgyvendinant šiuolaikinius dizaino produktus ir projektus. Dirbame individuliai ir komandose. Tiek Lietuvoje, tiek kartu su tarptautiniais partneriais už šalies ribų.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Fotografija ir audiovizualiniai pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Tarpkultūrinė komunikacija/Verslumo pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Meno filosofija/Kūrėjo psichologija.
 • Studijų krypties dalykai: Kompozicija ir spalvotyra; Tipografikos įvadas; Specialybinė užsienio kalba; Kompiuterinė grafika; Piešimas; Dizaino metodai ir vizualinė komunikacija; Dizaino istorija; Iliustracija; Pakuotės dizainas; Ženklodara ir firminis stilius; Spaudos technologijos ir leidinių dizainas; Tipografika ir šriftas; Interaktyvi grafika; Vizualinė komunikacija I; Vizualinė komunikacija II; Leidinių dizainas; Elektroninė leidyba; Žaidybinimas ir žaidimų dizainas; Reklamos teorija ir praktika; Kūrybinio aplanko (portfolio) rengimas ir karjeros planavimas; Baigiamasis darbas; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Akademinio rašymo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika.

Studijų rezultatai

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys grafinių komunikacijų dizaino vizualinės raiškos būdus, strategijas, pagrindus ir principus. Įgytas žinias kūrybiškai taikys įgyvendinant bei realizuojant kūrybines idėjas ir vizualinės komunikacijos projektus.
 • Išmanys dailės ir dizaino istorijos ir raidos kontekstus, dizaino krypčių koncepcijas, sąvokų reikšmes, vystymosi procesus, inovacijų taikymo principus bei šiuolaikinio dizaino vystymosi tendencijas. Bus susipažinę su meno filosofijos ir kūrėjo psichologijos pagrindais. Žinias taikys kuriant, pagrindžiant, aprašant ir pristatant grafinio dizaino projektus.
 • Išmanys technologinius pagrindus, grafinių programų įrangos valdymą. Naudos šiuolaikines skaitmenines ir klasikines technologijas. Gebės tai tikslingai bei kūrybiškai taikyti kūrybinėje praktinėje veikloje individualiai ir bendradarbiaujant su savo ir kitų sričių kūrėjais tarpdisciplininiuose projektuose.
 • Turės žinių apie intelektinės nuosavybės, autorių teisių apsaugą, verslo vadybą. Gebės žinias taikyti profesinėje veikloje dirbant, bendradarbiaujant su verslo atstovais, dalykiniais partneriais.
 • Gebės atpažinti, lyginti ir kritiškai vertinti grafinio dizaino reiškinius bei tendencijas, daryti išvadas, formuluoti ir formuoti jomis grįstus kūrybinius sprendimus.
 • Gebės rinkti, lyginti, analizuoti ir sisteminti grafinio dizaino produkto sukūrimui reikalingą informaciją. Surinktą bei susistemintą informaciją gebės tikslingai naudoti kuriant dizaino projektus. Naudos dizainą kaip įrankį, formuluojant ir sprendžiant vizualinės komunikacijos klausimus.
 • Pasitelkdamas žinias apie dizaino raidos kontekstus ir priežastingumą, dizaino inovacijas ir tendencijas, technologijas, vizualinės raiškos priemones ir praktinius technologinius įgūdžius, gebės kurti grafinio dizaino objektus, bei juos integruoti tarpdisciplininėje aplinkoje.
 • Naudojant vizualinės komunikacijos strategijas, metodus, pasitelkiant skaitmenines technologijas bei naujai atsirandančias medijas, gebės pasiūlyti inovatyvius, naujausiomis tendencijomis grįstus dizaino sprendimus, formuoti ir formuluoti vizualinės komunikacijos strategijas ar vizualinės komunikacijos pasiūlymus pasitelkiant idėjiškai optimaliausią vizualią, technologinę ir medžiaginę išraišką.
 • Pasitelkiant žinias ir įgūdžius gebės inicijuoti, nuosekliai planuoti ir įgyvendinti kūrybinius ir komunikacinius grafinio dizaino produktus bei projektus, supras jų įgyvendinimo etapus, mokės valdyti kūrybinius ir vadybinius procesus.
 • Gebės argumentuotai, konstruktyviai ir pagrįstai komunikuoti dizaino idėjas ir projektus pasitelkdamas turimas teorines ir technologines žinias, gebės pristatyti projektus kolegoms, verslo partneriams, klientams. Gebės bendrauti,  bendradarbiauti ir veikti multikultūriniame kontekste.
 • Vadovaujantis profesine etika, individualia atsakomybe ir kolektyviniais susitarimais gebės priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo profesinės veiklos kokybę. Gebės dirbti individualiai ir komandoje tiek profesinėje, tiek tarpdisciplininėje aplinkoje.
 • Pasitelkiant įgytas profesines žinias ir įgūdžius, gebės objektyviai planuoti ir kritiškai vertinti savo profesinę karjerą ir veiklą, integruotis į dizaino bendruomenę bei toliau tobulėti ir mokytis, supras mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Suvoks grafinių komunikacijų dizainą kaip bendros vizualinės kultūros dalį, gebės motyvuotai ir atsakingai įvertinti profesinių rezultatų poveikį ekonominei, ekologinei, kultūrinei raidai bei visuomenės gerbūviui. Gebės sėkmingai įgalinti verslumą profesinėje veikloje dirbant individualiai ir komandoje.

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos studentų pasiekimai

 • 2019 (Dizaino Savaitė) GKD katedros studentų dalyvavimas renginyje Dizaino Savaitė su projektu – zinų paroda apie Lietuvos žydus „KALBĖTIS GARSIAI“.
 • 2018 (Kultūros Naktis) GKD katedros studentų dalyvavimas renginyje Kultūros Naktis su projektu „Prekės Ženklų Kapinės“.
 • 2018 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas) 15min.lt publikos prizas komunikacijos dizaino kategorijoje – Dalija Kaukėnaitė “Muzikos albumų dizaino raida. Leidinių serija“.
 • 2018 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas) Dalyvavimas konkursinėje parodoje komunikacijos dizaino kategorijoje – Pavel Shmeliov „Vilniaus viešojo transporto navigacija“, Ieva Radzevičiūtė „Vėl trūksta žodžių – lietuviškų diakritinių ženklų ekspozicija“.
 • 2017 Lietuvos Spaustuvininkų asociacijos Spaudos Pramonės Apdovanojimai GKD studentas Jogaila Jurgelis buvo pripažintas “Perspektyviausiu jaunuoju dizaineriu 2017” už baigiamąjį darbą “Lietuviško grafinio dizaino mokykla. Žurnalo SKŪL konceptas ir dizainas”.
 • 2017 Lietuvos Spaustuvininkų asociacijos Spaudos Pramonės Apdovanojimai Studentas Kernius Kuosa tapo “Sumaniausias jaunasis leidybos specialistas 2017” nominacijos laimėtoju už savo baigiamąjį darbą “Istorijos iš Širvių krašto: širviai pasakoja. Reprezentacinio leidinio dizainas”.
 • 2016 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas) Dalyvavimas konkursinėje parodoje komunikacijos dizaino kategorijoje – Zigmas Martinionis „Kalėjimo subkultūros stigmatizavimo vizualinė antologija“, Regina Stonytė „Public Domain City archyvinės platformos kūrybininkams ir dizaineriams vizualinė komunikacija. Re – ekspozicija“.
 • 2015 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas) Pagrindinis Prizas ir 15min.lt publikos prizas komunikacijos dizaino kategorijoje – Karolina Vaikšnytė  “Stalo žaidimas Alzheimerio ligos prevencijai“.
 • 2014 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas)Pagrindinis Prizas komunikacijos dizaino kategorijoje – Marijos Matiušovos „Taktilinė knyga apie grafinį dizainą”.
 • 2014 JDP (Jaunojo Dizainerio Prizas) Dalyvavimas konkursinėje parodoje komunikacijos dizaino kategorijoje – Sabina Korzunova „Vizualinė sistema šviečiamajai literatūrai“

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai, baigę Grafinių komunikacijų dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytas žinias ir įgūdžius gali taikyti individualioje kūrybinėje – praktinėje, projektinėje veikloje bei gali teikti įvairias grafinio dizaino paslaugas leidyboje, grafinio dizaino studijose, kūrybinėse reklamos agentūrose, dizaino ir reklamos studijose bei kitose panašiose veiklos srityse. Vykdyti individualią veiklą bei profesionaliai dalyvauti dizaino konkursuose ir parodose.

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • Lietuvos dizaino asociacija
 • VDA Dizaino inovacijų centras
 • Nacionalinė dailės galerija
 • UAB „TBWA\Vilnius“
 • UAB „LOWE AGE“
 • Europos informacijos centras Lietuvoje;
 • UAB “CRITICAL”
 • Balturka Culture Academy
 • MB „Marios Agensy“
 • Lietuvos Nacionalinis Dramos Teatras
 • Asociacija „Dizaino forumas“
 • UAB „NOT-PERFECT“
 • VRS WPI Vilnius
 • UAB „COWI Lietuva“
 • UAB „Partizanas“
 • Klaipėdos dizaino centras
 • UAB „Candyshop“
 • UAB „Digitouch!“
 • UAB „Gorila reklama“
 • UAB „Prim Prim“
 • UAB „Wide Wings“
 • UAB „PIXELETE“
 • UAB „Tape”
 • UAB „Uno Parks“
 • UAB „New Agency“
 • UAB „Šviesa“
 • AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • UAB“Ad Fingers“
 • UAB „Sneakybox”
 • UAB „Balto print”;
 • UAB „JUICY SQUARE”
 • UAB „Milk agency“
 • UAB „Folkai”
 • UAB „Movisuals“
 • UAB „Linijos”
 • UAB „Animatrix“
 • UAB „Žinių studija“
 • UAB „Kubrik“
 • UAB „Media traffic“

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • Belgija: LUCA School of Arts
 • Olandija: KABK – Royal Academy of Art The Hague The Netherlands
 • Fontys University of Applied Sciences – Fontys Academy for Creative Industries (ACI)
 • Prancūzija: ECV – Ecole de Communication Visuelle
 • Prancūzija: LISAA
 • Estija: Pallas University of Applied Sciences
 • Estija: Estonian Academy of Arts
 • Vengrija: MOME – Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapes
 • Portugalija: ESAD Matosinhos – Escola Superior de Artes e Design
 • Portugalija: IADE Institute of Visual Arts, Design and Marketing
 • Slovėnija: Faculty of Design
 • Danija: KEA – Copenhagen School of Design and Technology
 • Ispanija: Universidad Francisco de Vitoria,
 • Ispanija: Escuela Superior de Diseno de Aragon
 • Kroatija: University of Zagreb
 • Kroatija: Algebra University College
 • Prancūzija: L’Ecole de Design Nantes Atlantique
 • Prancūzija: Sup de Pub Inseec
 • Lenkija: University of Social Sciences and Humanities – School of Form
 • Lenkija: Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz
 • Italija: IED Instituto Europeo di Design
 • Italija: Italian University of Arts and Design
 • Turkija: Yasar University
 • Libanas: Lebanese American University
 • Vokietija: Macromedia University of Applied Sciences
 • Vokietija: Hochschule Hannover University of Applied Sciences
 • Italija: Quasar Institute for Advanced Design

2024 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX002 Interjero dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
   
6531PX006 Taikomoji fotografija 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 2120 EUR 2370 EUR 1413 EUR 1663 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba nevykdoma nevykdoma nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums

X
© Photo by A. Jandovickis