Vilniaus dizaino kolegija gruodžio 7-8 dienomis organizavo kasmetinę mokslinę-praktinę konferenciją ,,Mokslo, technologijų ir meno sinergija“. Renginys prasidėjo hibridiniu būdu organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje „Įtraukaus ugdymosi kultūra“, kurioje dalyvavo užsienio ekspertai iš Norvegijos, Olandijos ir Vokietijos.

Renginys suvienijo švietimo ekspertus, pedagogus, studentus ir kitus suinteresuotus asmenis bendrai diskusijai apie įtrauktį moksle ir mene, taip pat inovatyvias mokslo, technologijų ir meno sinergijos kryptis, fasilituojančias.naujas galimybes, poveikio sritis. Diskusijos metu svečiai dalijosi mintimis ir patirtimi apie tai, kaip svarbu kurti įtraukią ugdymosi aplinką, kuri palaikytų jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą mokslo, visuomeninėje veikloje.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos tyrėja dr. Eglė Celiešienė pabrėžė, kad jaunimas turi būti matomas ir girdimas, o išreikšta nuomonė – svarbus veiksnys sprendžiant visuomenės problemas, todėl nuolat būtina ieškoti efektyvesnių būdų.

Vilniaus dizaino kolegijos organizuotos konferencijos ,,Mokslo, technologijų ir meno sinergija“ metu taip pat pristatytos bei aptartos tokios temos kaip paskaitos planas ir bendradarbiavimo plėtra, mokslo, technologijų ir meno sinergija per naujos kartos kūrybiškumo ugdymą, analizuotas Vilniaus dizaino kolegijos atvejis organizuojant inovatyvų nuotolinį mokymąsi.

Apibendrinus diskusijas, projekto organizatoriai pabrėžė, kad šis renginys yra tik vienas iš daugelio žingsnių į priekį, siekiant sukurti sąmoningą ir atsakingą visuomenę, todėl planuojamos tolimesnės veiklos, apimančios įvarius renginius bei telkiančios skirtingas visuomenės grupes.

Dalyviams išduoti renginio partnerio – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos – kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Apvalaus stalo diskusija. Vilniaus dizaino kolegijos direktorius Aldis Fledžinskas (antras iš kairės)

Apvalaus stalo diskusija. VDK direktorius Aldis Fledžinskas (antras iš kairės)