Informuojame, kad jau pradėtos formuoti naujos I kurso studentų grupės 2019/2020 mokslo metams.

Išlaikiusieji tiesioginio priėmimo stojamąjį egzaminą bei pakviestieji studijuoti studijų sutarčių pasirašyti kviečiami atvykti darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 16.00 val. be pietų pertraukos, adresu Kauno g. 34, Vilniuje (administracija).

 

Dar nelaikiusieji Tiesioginio stojamojo egzamino, vis dar gali iš anskto užsiregistruoti el. paštu vdk@dizainokolegija.lt.

Tiesioginį priėmimą vykdysime iki 2019 m. rugsėjo 6 d., stojamojo egzamino datą galite išsirinkti tvarkaraštyje – VDK stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Daugiau informacijos apie Tiesioginį priėmimą rasite – Priėmimas 2019 m.

 

Primename, kad studijų sutartys su pakviestaisiais pasirašomos asmeniškai atvykstant į kolegiją. Pasirašymo teisė suteikiama tik stojančiajam arba jo įgaliotam asmeniui.

Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo pateikti įgaliojimą, patvirtintą notaro. Įgaliotasis asmuo privalo turėti savo asmens dokumentą.

Galimybės studijų sutartį pasirašyti internetu nėra.

Taip pat primename, kad, jei dar nesate pateikėtę kurio nors reikalaujamo dokumento (brandos atestato originalo ar pan.), privalote jį pateikti prieš pasirašant studijų sutartį.

 

Jeigu Jums iškilo papildomų klausimų, prašome kreiptis, mielai atsakysime.