Apie dėstytoją

Julijus Balčikonis yra menininkas, meno parodų kuratorius, Vilniaus dailės akademijoje baigęs skulptūros, fotografijos ir media meno studijas. Turi 12 metų dėstymo patirtį. Yra nemažai dirbęs reklamos kūrybos ir dizaino srityse, dalyvauja parodose, taip pat kuruoja kitų menininkų parodas, užsiima knygų meniniu redagavimu. Jam įdomi piešinio medija, kuri leidžia lengviau suprasti optinius procesus fotografijoje, lavina erdvinį mąstymą bei gilina vizualinės komunikacijos žinias. Julijus domisi šiuolaikinio meno kontekstais, architektūros ir dailės istorija, šių disciplinų pritaikymu meninio ugdymo kontekste.