Dėsto kolegijoje nuo:2015
Kvalifikacinis laipsnis:Magistrė
Specializacija:Vizualioji grafika

Apie dėstytoją

Urtė Bimbaitė baigė vizualiosios grafikos studijas Vilniaus Dailės Akademijoje, 2012 metais įgijo magistro laipsnį. Studijų metais dirbo edukacinėje srityje kaip dailės, muzikos ir technologijų dalykų asistentė ir pedagogė, vedė dailės kursus Šiuolaikinės Mokyklos Centre. 
Nuo 2013 metų dėstytoja dirba Vilniaus Dizaino Kolegijoje ir dėsto anatominio piešimo bei kompozicijos dalykus, veda paruošiamuosius kursus, planuojantiems stoti į dizaino krypties studijas, kūrybines dirbtuves moksleiviams. Už Vilniaus Dizaino Kolegijos ribų, Urtė Bimbaitė užsiima individualia menine veikla kaip filmų restauracija, iliustracija, grafiniu dizainu. Dalyvauja bei organizuoja projektus, susijusius su edukacine, menine bei švietimo sritimis.