Paieška


Grafinių komunikacijų dizainas

Vykdant Grafinių komunikacijų dizaino studijų programą, ypatingas dėmesys skiriamas vizualinei komunikacijai, turinčiai platų, įtaigų, unikalų, psichologinį, emocinį poveikį vartotojui. Vilniaus dizaino kolegijos rengiami specialistai orientuoti į plačiąją vartotojišką visuomenę. Trejus metus trunkančių studijų metu studentai gilinasi į įvairias grafinio dizaino veiklos sritis: leidyba, ženklodara, identitetas, pakuotė, šriftas, reklama, interaktyvi grafika ar interneto dizainas.

Studijų programa orientuota tiek į klasikinį spaudos dizainą, tiek ir į šiandienos aktualijas – žaidimų dizainą, infografiką, vinječių grafiką ir filmų/TV laidų/serialų pradžios titrus, miesto erdvių dizainą ar socialinį dizainą.

Taip pat studentai mokosi įvairių tyrimo metodų, padedančių kurti inovatyvius ir socialiai atsakingus grafinio dizaino projektus.

2014 metų pavasarį buvo atlikta Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos savianalizė. Programa buvo akredituota maksimaliam šešerių metų laikotarpiui.

Atlikę rinkos tyrimą pastebėjome, kad geras grafinio dizaino specialistas yra tas, kuris geba ne tik dirbti grafinėmis programomis, bet ir, pasitelkdamas novatoriškas idėjas, ieško projekto išbaigtumo nuo idėjos ir strategijos iki vizualinės komunikacijos.

Programos tikslas

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos tikslas — parengti aukštos kvalifikacijos grafinių komunikacijų dizaino specialistą, išmanantį jo profesinei veiklai reikalingus vizualinės raiškos įrankius ir principus, paremtus dailės bei dizaino istorine raida, šiuolaikinėmis vizualinės kalbos ir meno tendencijomis bei technologinėmis naujovėmis, besinaudojantį kompiuterinės grafikos programomis, vizualinio identiteto visumos formavimo reikalavimais ir kitais vizualinės raiškos įgūdžiais, atsižvelgiantį į šiuolaikines inovacijas ir galimus ateities scenarijus bei: gebantį rinkti, apibendrinti ir pritaikyti duomenis, reikalingus komunikacinio produkto kūrimui; gebantį įgalinti dizainą kaip įrankį, formuluojant ir sprendžiant vizualiosios komunikacijos klausimus; gebantį kurti kokybiškus grafinių komunikacijų dizaino objektus, inicijuoti ir įgyvendinti kūrybinius grafinio dizaino projektus.

Studijų turinys

 1. Nuolatinė studijų forma (3 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.
 2. Ištęstinė studijų forma (4 metai), 180 ECTS. Studijos vykdomos lietuvių kalba.

Nepriklausomai nuo studijų formos, reikalavimai studijų programai yra tokie patys, o įgytas kvalifikacinis laipsnis yra lygiavertis.

Studijų programos dalykai:

 • Bendrieji koleginiai studijų dalykai, kitos krypties studijų dalykai: Įvadas į meno istoriją; Projektų pristatymo pagrindai; Fotografija ir audiovizualiniai pagrindai; Verslo vadybos pagrindai; Tarpkultūrinė komunikacija/Verslumo pagrindai; Intelektinės nuosavybės teisė; Meno filosofija/Kūrėjo psichologija.
 • Studijų krypties dalykai: Kompozicija ir spalvotyra; Tipografikos įvadas; Specialybinė užsienio kalba; Kompiuterinė grafika; Piešimas; Dizaino metodai ir vizualinė komunikacija; Dizaino istorija; Iliustracija; Pakuotės dizainas; Ženklodara ir firminis stilius; Spaudos technologijos ir leidinių dizainas; Tipografika ir šriftas; Interaktyvi grafika; Vizualinė komunikacija I; Vizualinė komunikacija II; Leidinių dizainas; Elektroninė leidyba; Žaidybinimas ir žaidimų dizainas; Reklamos teorija ir praktika; Kūrybinio aplanko (portfolio) rengimas ir karjeros planavimas; Baigiamasis darbas; Mokomoji kūrybinė praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo praktika; Akademinio rašymo praktika; Individualių studijų praktika; Priešdiplominė praktika.

Studijų rezultatai

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programoje įgyjamos žinios ir išugdomi gebėjimai grindžiami numatomais studijų programos rezultatais. Studijas baigę absolventai:

 • Išmanys vizualinės raiškos principus ir būdus, vizualinės komunikacijos strategijas, dizaino metodus, turės geras technologines žinias. Turimas žinias gebės kūrybiškai ir praktiškai pritaikyti kuriant konkrečius grafinių komunikacijų dizaino objektus, realizuojat kūrybines idėjas bei kūrybinius ir komunikacinius grafinio dizaino projektus.
 • Išmanys dailės ir dizaino raidos kontekstus, koncepcijas, sąvokas, procesus, inovacijas ir tendencijas, bus susipažinęs su meno filosofijos ir psichologijos pagrindais. Gebės tai tikslingai bei kūrybiškai pritaikyti savo kūrybinėje praktikinėje veikloje, bendradarbiaujant su kitų sričių atstovais bei kūrėjais.
 • Turės žinių apie intelektinės nuosavybės, autorių teisių apsaugą, verslo vadybą. Gebės žinias taikyti profesinėje veikloje, dirbamas tarpdisciplininiuose projektuose bei bendradarbiaudamas su verslo atstovais ar partneriais.
 • Gebės atpažinti, lyginti ir kritiškai vertinti grafinio dizaino reiškinius bei tendencijas, daryti išvadas, formuluoti ir formuoti jomis pagrįstus kūrybinius sprendimus.
 • Gebės rinkti, lyginti, analizuoti ir sisteminti kūrybiniam grafinio dizaino projektui įgyvendinti reikalingą dizaino, inovacijų, technologijų, psichologijos sritis apimančią informaciją. Surinktą bei susistemintą informaciją gebės panaudoti dizaino procese. Naudos dizainą, kaip įrankį, formuluojant ir sprendžiant vizualinės komunikacijos klausimus.
 • Pasitelkdamas žinias apie dizaino raidos kontekstus, koncepcijas, dizaino inovacijas ir tendencijas, technologijas, vizualinės raiškos priemones ir būdus bei praktinius technologijų, kompiuterinių programų valdymo, piešimo, kompozicijos įgūdžius, gebės kurti grafinio dizaino objektus, bei juos integruoti tarpdisciplininėje, tarpdalykinėje aplinkoje.
 • Naudodamas vizualinės komunikacijos strategijas, metodus, pasitelkdamas informacines skaitmenines technologijas bei naujai atsirandančias medijas, gebės inicijuoti/pasiūlyti inovatyvius, naujausiomis tendencijomis grįstus, dizaino spendimus, formuoti ir formuluoti vizualinės komunikacijos strategijas ar vizualinės komunikacijos pasiūlymus.
 • Pasitelkdamas žinias ir įgūdžius, gebės inicijuoti, nuosekliai planuoti ir įgyvendinti kūrybinius ir komunikacinius grafinio dizaino projektus, supranta projektų įgyvendinimo etapus, mokės valdyti projektų kūrybinius ir vadybinius procesus.
 • Gebės argumentuotai komunikuoti dizaino idėjas ir projektus, aiškiai perteikti sumanymus, turimas žinias, pristatyti savo sukurtus projektus kolegoms, verslo partneriams, klientams. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti multikultūriniame kontekste.
 • Vadovaudamasis profesine etika, savo atsakomybe bei pilietiškumu, imsis atsakomybės už savo ir savo komandos profesinės veiklos kokybę. Gebės dirbti komandoje ir individualiai.
 • Pasitelkdamas įgytas žinias ir įgūdžius, gebės reflektuoti, profesionaliai planuoti savo veiklą, integruotis į profesinę dizaino bendruomenę bei toliau tobulėti ir mokytis, supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Suvoks grafinių komunikacijų dizaino objektą ir įgyvendintus projektus kaip bendros vizualinės kultūros dalį, gebės motyvuotai ir atsakingai įvertinti profesinių rezultatų poveikį ekonominei, kultūrinei raidai bei visuomenei. Gebės sėkmingai veikti bendradarbiaujant dizainui ir verslui, supras grafinių komunikacijų dizainą kaip galimą verslo nišą.

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos studentų pasiekimai

 • 2017 metų Lietuvos spaustuvininkų asociacijos Spaudos Pramonės Apdovanojimuose GKD studentas Jogaila Jurgelis buvo pripažintas “Perspektyviausiu jaunuoju dizaineriu 2017” už baigiamąjį darbą “Lietuviško grafinio dizaino mokykla. Žurnalo SKŪL konceptas ir dizainas”, o studentas Kernius Kuosa tapo “Sumaniausias jaunasis leidybos specialistas 2017” nominacijos laimėtoju už savo baigiamąjį darbą “Istorijos iš Širvių krašto: širviai pasakoja. Reprezentacinio leidinio dizainas”.
 • Jaunojo dizainerio prizas 2014: Pagrindinis prizas Grafinio ir komunikacijos dizaino kategorijoje – Marijos Matiušovos „Taktilinė knyga apie grafinį dizainą” baigiamasis darbas. Projektas, patekęs į Jaunojo dizainerio prizo 2014 geriausių darbų parodą – Sabinos Korzunovos „Vizualinė sistema šviečiamajai literatūrai” baigiamasis darbas. Abu projektai dalyvavo dizaino festivalyje Londone „The London Design Festival” bendroje parodoje „YOUNG LITHUANIAN DESIGNERS”.
 • Edmundo Jankausko baigiamasis darbas „Likerių „Summer garden“ šeimos etikečių atnaujinimas“ nominuotas A’ DESIGN AWARD & COMPETITION konkurse. Taip pat šis projektas pateko į tokius dizaino tinklaraščius kaip Design You Trust, The Dieline, Favourite Design. Pastarasis tinklaraštis įtraukė Edmundo projektą į šiemet išleistą knygą.
 • Jau dvejus metus organizuojama studentų kurtų zinų paroda skirtingose Vilniaus miesto erdvėse. Pirmoji nenaujų knygų knygyne „Mint Vinetu“, antroji kino teatro „Skalvija“ kafeterijoje „Planeta“.
 • Studentų vasaros praktikos paroda „Etnografika“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
 • „Skrajojanti dizaino estafetė“ – tai projektas, vykdytas kartu su „Café de Paris“. Pusę metų Vilniaus dizaino kolegijos studentai kas savaitę kūrė plakatus savaitgalio renginiams, vykusiems kavinėje.
 • Lietuvos krašto apsaugos ministerijai sukurti piliečio, krašto gynėjo personažo projektai.
 • Sukurtas proginis jubiliejinis žurnalas Vilniaus miesto gimnazijai.
 • Sukurtas logotipas knygų platinimo kompanijai „Ir Knyga“.
 • Studentai sukūrė darbų, kuriuos realizuoja tokios kompanijos kaip „Stumbras“, „BIOK“ laboratorija, „Kitos knygos“, maisto studija „ČIOP ČIOP“.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai, baigę Grafinių komunikacijų dizaino studijų programą ir įgiję menų profesinio bakalauro laipsnį, įgytas žinias ir įgūdžius gali taikyti individualioje kūrybinėje – praktinėje, projektinėje veikloje bei gali teikti įvairias grafinio dizaino paslaugas leidyboje, grafinio dizaino studijose, kūrybinėse reklamos agentūrose, dizaino ir reklamos studijose bei kitose panašiose veiklos srityse. Vykdyti individualią veiklą bei profesionaliai dalyvauti dizaino konkursuose ir parodose.

Grafinių komunikacijų dizaino studijų programos absolventai turi galimybę siekti magistro laipsnio Lietuvos ar užsienio universitetuose.

Studijų programos socialiniai partneriai

 • Lietuvos nacionalinis muziejus
 • Lietuvos grafinio dizaino asociacija
 • VDA DIC/VDA Dizaino inovacijų centras
 • „BIOK“ laboratorija
 • Leidykla „KITOS KNYGOS“
 • VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS)
 • Kulinarinė studija „ČIOP ČIOP“
 • AB „STUMBRAS“
 • Reklamos agentūra „TBWA\Vilnius“
 • Reklamos agentūra „LOWE AGE“
 • BUZZEU/New Medias & Communication Agency/Paris
 • VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“
 • Labdaros ir paramos fondas „VYRŲ FONDAS“
 • Kavinė „CAFÉ DE PARIS“
 • CAFFEINE Roasters
 • Europos informacijos centras Lietuvoje
 • kūrybinė agentūra CRITICAL; Balturka Culture Academy;

Studijų programos tarptautiniai partneriai

 • Belgija: LUCA School of Arts
 • Olandija: KABK – Royal Academy of Art The Hague The Netherlands
 • Fontys University of Applied Sciences – Fontys Academy for Creative Industries (ACI)
 • Prancūzija: ECV – Ecole de Communication Visuelle
 • LISAA, ESAADuperre, Mod’Art International School of Art
 • Jungtinė Karalystė: Bradford College
 • Estija: Estonian Academy of Arts
 • Vengrija: MOME – Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapes
 • Portugalija: ESAD Matosinhos – Escola Superior de Artes e Design
 • IADE Institute of Visual Arts, Design and Marketing
 • University of Lisbon, Faculty of Fine Arts and Design
 • Slovėnija: Faculty of Design
 • Danija: KEA – Copenhagen School of Design and Technology
 • Ispanija: Universidad Francisco de Vitoria, BareiraArte+Diseno
 • Escuela Superior de Diseno de Aragon
 • Čekija: University of West Bohemia
 • Kroatija: University of Zagreb
 • Prancūzija: L’Ecole de Design Nantes Atlantique
 • Prancūzija: Sup de Pub Inseec
 • Lenkija: University of Social Sciences and Humanities – School of Form Poznan
 • Lenkija: Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz
 • Italija: IED Instituto Europeo di Design
 • Italija: Italian University of Arts and Design
 • Turkija: Yasar University
 • Libanas: Lebanese American University
 • Baltarusija: Belarussian State Academy of Arts

2021 m. studijų kaina

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf), studijos kolegijoje yra mokamos. Įmoka už studijas turi būti sumokama iki kiekvieno semestro (rudens ir pavasario) pirmos dienos (atitinkamai iki rugsėjo 1 d. ir iki vasario 1 d.) į Kolegijos sąskaitą Nr. LT197044060001209540, esančią AB SEB (banko kodas 70440). Išimtis taikoma įmokai už pirmojo semestro studijas, kurią studentas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Studijų sutarties pasirašymo dienos.

  Studijų forma
Nuolatinės studijos Nuolatinės studijos* Ištęstinės studijos Ištęstinės studijos*
Programos kodas Studijų programa Vieno studijų semestro kaina
6531PX003 Mados dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Mados dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX002 Interjero dizainas (lietuvių kalba) 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
Interjero dizainas (rusų kalba) nevykdoma
6531PX006 Taikomoji fotografija 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 1888 EUR 2138 EUR 1258 EUR 1525 EUR
6531PX005 Proceso ir paslaugų dizainas nevykdoma nevykdoma nevykdoma
6531PX007 Vaidyba 1888 EUR 2138 EUR nevykdoma
  * Kaina ne Europos Sąjungos piliečiams    

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, už studijas moka pagal pasirinktų dalykų studijų kreditų skaičių semestre. Individualaus studijų plano vieno dalyko kaina skaičiuojama atsižvelgiant į dalyko apimtį ECTS kreditais, 1 ECTS kredito kainą ir Studijų sutartyje nurodytą studijų kainą.

Kilo klausimų?

Parašykite mums