Jei apsisprendei, kad nori studijuoti VDK tačiau nespėjai į Stojamąjį egzaminą arba nepateikai į nemokamą –  VNF/ST vietą (valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija, kuri padengia pilną studijų kainą), gali kandidatuoti į norimą studijų programą per Papildomo priėmimo etapą !

  1. Įsijunk LAMA BPO sistemą 2022-08-03 d. ir iš naujo surašyk studijų programų pageidavimus – nepamiršk pirmoje vietoje žymėti programos finansavimo šaltinio – VNF/ST, o antroje vietoje- VNF(valstybės nefinansuojama vieta), taip užsigarantuosi sau vietą studijų programoje.
  2. Laikyk Stojamąjį egzaminą 2022-08-05 d. ir kandidatuok juo vienu metu tiek į VNF/ST, tiek į VNF studijų vietas Vilniaus dizaino kolegijoje! DĖMESIO! Jei laikėte Stojamąjį egzaminą LAMA BPO Bendrojo priėmimo metu, antrą kartą egzamino laikyti nebegalima! Šiame ture bus vertinamas tas pats konkursinis balas, kokį jau turite.

Svarbios datos

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2022-08-03 – 2022-08-05
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2022-08-10 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2022-08-11 8 val. – 2022-08-12 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2022-08-10 15 val. – 2022-08-12