Išvaizdos kultūra

Kursai vedami:Internetu
Kaina: 380
Pasiteirauti
Šių kursų registracija yra baigta.

Išvaizdos kultūra – didelės reikšmės būties ir tarpasmeninio bendravimo sritis, kurios aprėptis siekia asmenų  psichojausminę savijautą, jų savivertę, saviraišką, savikūros poreikius. Tai itin svarbus gyvensenos kultūros segmentas, kurio raiškos pavidalai susiję su fizine bei daiktiškąja asmens tapatybe, o jų dermės laipsnis lemia kuriamo įvaizdžio patrauklumą. Išvaizdos kultūra – vienas svarbiausiųjų veiksnių, darančių poveikį visoms asmenų ir (arba) jų grupių bendravimo formoms, neatsiejamas nuo išvaizdos madų, asmens santykio su visuomene, kurio turinį lemia ne tik išvaizda, bet ir elgsena – pasirinkimas sekti kuria nors iš galiojančių mados tendencijų arba ne, siekti priklausomybės kuriai nors iš subkultūrų arba ne, prisitaikyti prie visuomenėje galiojančių stereotipų arba ne. 

Kursų paskirtis ir tikslas – išsamus supažindinimas su išvaizdos kultūros fenomeno turiniu, jo poveikio kasdieniam individų gyvenimui aptarimas, akcentuojant svarbiausius vidujinės tapatybės poreikius – būti pastebėtam, įvertintam, pripažintam. Kursų metu kartu su klausytojais bus svarstoma, kokie mados fenomeno požymiai galėtų arba turėtų būti įvardyti socialiniais, kokį poveikį įsigalėjusios išvaizdos mados daro profesinės karjeros siekiantiems asmenims.

DĖMESIO! Renkama nauja 2023 m. pavasario semestro grupė. Kviečiame registruotis!

SVARBU! Gavus el. paštu informaciją apie rezervuotą vietą grupėje, per 5 kalendorines dienas turite sumokėti visą pasirinktų kursų kainą arba 20 proc. kursų kainos. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad vieta Jums patvirtinama tik gavus mokestį. Negavus apmokėjimo – rezervacija atšaukiama ir Jūs turėsite registruotis iš naujo.

Kursų trukmė
2 mėnesiai/ 5 užsiėmimai po 2 akad. val. (iš viso 10 akad. val.)
Kursų laikas
Vieną kartą per savaitę, pirmadieniais 18:30 val.- 20:00 val.
Darbo priemonės
Kompiuteris, planšetė ar kitas įrenginys nuotoliniams kursams klausyti, internetas, skaidrių ir dokumentinių video filmų ištraukų demonstravimas (susitikimų VDK patalpose metu)
Trumpai apie dėstytoją
Eugenijus Skerstonas – universiteto docentas, lektorius, įvaizdžio guru, puikių madą ir interjerų stilius analizuojančių knygų „Domicilium elegans“ (2011 m.), „Privatus Vilnius. Interjerai“ (2012 m.), „Privatus Vilnius. Namų puošyba“ (2013 m.) ir „Mados psichologija“ (2014 m.) autorius.

Socialinių mokslų daktaras, dažnas pokalbių laidų svečias bei publicistas Eugenijus Skerstonas nuolat domisi kultūra, jos ištakomis ir raida, ypač jaučia silpnybę prancūzų aukštuomenės gyvenimo ypatybėms.