fbpx

Paieška


Istorija

Istorija

Vilniaus dizaino kolegijos ištakos siekia 1997 metus, kai buvo įsteigta Giedrės Fledžinskienės aukštesnioji menų mokykla, kur buvo ruošiami drabužių ir teatrinio grimo dizaineriai.

G. Fledžinskienė - mokyklos steigėja - ilgametė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja (28 metų dėstymo patirtis), dailininkė-modeliuotoja. VDK steigėja 2005 m. rugsėjo 28 d. reorganizavo mokyklą į VšĮ Vilniaus dizaino kolegiją. Švietimo ir mokslo ministrija kolegiją patvirtino kaip teikiančią aukštąjį koleginį išsilavinimą. Vilniaus dizaino kolegija šiuo metu yra vienintelė meno studijų srities privati aukštoji mokykla Lietuvoje.

1997 rugsėjis
Steigimas
Įkurta Giedrės Fledžinskienė aukštesnioji menų mokykla
2005 rugsėjis
Reorganizacija
Aukštesnioji menų mokykla reorganizuota į VšĮ Vilniaus dizaino kolegija
2006 spalis
Studentų atstovybė
Įsteigta kolegijos Studentų atstovybė
2006 gruodis
Akademinė taryba
Įkurta Vilniaus dizaino kolegijos Akademinė taryba
2011 balandis
Interjero ir mados dizainas
Įvertintos ir akredituotos Interjero ir Mados dizaino studijų programos
2013 rugpjūtis
ISO sertifikatas
Įdiegta kokybės vadybos sistema pagal standarto ISO 9001:2008 reikalavimus
2013 rugsėjis
Taikomoji fotografija
Įvertinta ir akredituota Taikomosios fotografijos studijų programa
2014 birželis
Grafinių komunikacijų dizainas
Įvertinta ir akredituota Grafinių komunikacijų dizaino studijų programa
2014 lapkritis
Veiklos vertinimas
Tarptautinė ekspertų grupė teigiamai įvertino kolegijos veiklą
2015 gegužė
Vaidybos programa
Įvertinta ir akredituota Vaidybos studijų programa
2015 rugpjūtis
Kūrybinių industrijų dizainas
Įvertinta ir akredituota Kūrybinių industrijų dizaino studijų programa

Vilniaus dizaino kolegijos (toliau – VDK) ištakos siekia 1997 metus (1997-07-11), kai buvo įsteigta Giedrės Fledžinskienės aukštesnioji menų mokykla, kur buvo ruošiami drabužių ir teatrinio grimo dizaineriai. Giedrė Fledžinskienė - ilgametė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, dailininkė-modeliuotoja.

2005 m. rugsėjo 28 d. Giedrės Fledžinskienės aukštesnioji menų mokykla reorganizuota į VšĮ Vilniaus dizaino kolegiją, Švietimo ministrui patvirtinus kaip teikiančią aukštąjį koleginį išsilavinimą. Juridinių asmenų registro Registravimo pažymėjimo Nr. 082628.

2006 m. spalio 12 d. įsteigta VDK Studentų atstovybė.

2006 m. gruodžio 18d. įkurta VDK Akademinė taryba.

2013-08-02 Vilniaus dizaino kolegija įdiegė kokybės vadybos sistemą pagal standarto ISO 9001:2008 reikalavimus bei atliko kolegijos vadybos sistemos vertinimą pagal Bendrąjį vertinimo modelį (BVM; angl. CAF - Common Assessment Framework) ir Europos kokybės vadybos fondo (EKVF; angl. EFQM - European Foundation for Quality Management) tobulumo modelio elementus. Vilniaus dizaino kolegija gavo įmonės UAB „Bureau veritas Lit“ sertifikatą, patvirtinantį, kad 2013 m. Vilniaus dizaino kolegijoje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus aukštojo mokslo koleginių studijų ir neformaliojo švietimo mokymo programų rengimo, organizavimo ir vykdymo srityje.

2014 m. lapkričio 25-27 d. vyko Vilniaus dizaino kolegijos veiklos vertinimas. Tarptautinė ekspertų grupė kolegijos veiklą įvertino teigiamai, todėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-17 Vilniaus dizaino kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Sprendimas dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo (2015-03-27 Nr. IV2-8).

Įvertintos ir akredituotos studijų programos:

Interjero dizainas - 2011-04-15, 1-01-48 (akredituota 6 metams);

Mados dizainas - 2011-04-15, 1-01-48 (akredituota 6 metams);

Taikomoji fotografija - 2013-09-26, SV6-64. (akredituota 6 metams);

Grafinių komunikacijų dizainas - 2014 06 27, SV6-38 (akredituota 6 metams);

Kūrybinių industrijų dizainas - 2015-08-13 (akredituota 6 metams);

Vaidyba – 2024-12-01, SV4-81 (akredituota 3 metams).

Tikslai

Tikslai

VDK vizija:

Erdvė kūrybiškumui, iniciatyvai ir tobulėjimui, asmens saviraiškai ir visuomenės pažangai

VDK misija:

  • išsilavinusios, kūrybiškos, savarankiškos ir atsakingos asmenybės formavimas;
  • tarptautiškumu grindžiamos kokybiškos aukštojo mokslo studijos;
  • gebėjimas atliepti darbo rinkos poreikius.

Norai ir planai

Norai ir planai

Kolegijoje dirba Lietuvoje pripažinti menininkai, pedagogai, savo dalyko profesionalai, kurie yra ne tik puikūs dalyko teorijos specialistai, bet ir patirtį turintys praktikai, kurių darbai pripažinti tarptautiniame kontekste.

Aukštoji mokykla plačiai išvystė tarptautinį bendradarbiavimą – pažangiausi studentai pusmečiui ar metams vyksta studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas visame pasaulyje bei turi galimybę atlikti profesinę praktiką užsienyje. VDK bendradarbiauja su 65 lyderiaujančiomis aukštosiomis mokyklomis ir įmonėmis užsienyje (nuoroda į užsienio partnerių sąrašą). Vilniaus dizaino kolegija yra pasaulinės CUMULUS (nuoroda į http://www.cumulusassociation.org/) asociacijos, vienijančios 220 pažangiausių menų, dizaino ir medijų studijų krypčių aukštųjų mokyklų iš 50 pasaulio šalių, narė. Lietuvoje CUMULUS asociaciją atstovauja tik dvi aukštojo mokslo institucijos – Vilniaus dizaino kolegija ir Vilniaus dailės akademija. Narystė šioje asociacijoje Vilniaus dizaino kolegijai padeda plėsti bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis geografiniu ir dalykiniu požiūriu, pasiūlyti vis naujas tarptautinės veiklos galimybes kolegijos studentams ir akademinei bendruomenei bei aktyviau vykdyti mokslinę taikomąją veiklą. Kolegija semiasi patirties ir naujovių lyderiaujančių užsienyje menų ir dizaino aukštųjų mokyklų.

Naujausiomis tarptautinėmis žiniomis ir patirtimi su studentais dalijasi aukštos kvalifikacijos, tarptautinį pripažinimą pelnę kūrėjai bei lektoriai, atvykstantys į Vilniaus dizaino kolegiją iš lyderiaujančių užsienio aukštųjų mokyklų.

Vilniaus dizaino kolegijoje aktyviai veikia keletą studentų organizacijų: ESN (Erasmus Student Network) VDK (nuoroda į ESN VDK) – viena iš didžiausių tarptautinių studentų asociacijų, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN VDK pagrindinė veikla – pagelbėti iš viso pasaulio į kolegiją atvykstantiems jaunuoliams įsilieti į lietuvišką studentišką gyvenimą. ESN VDK nariai tampa jų „vyresniaisiais broliais ir seserimis“: padeda apgyvendinimo klausimais, pasitinka atvykus į Lietuvą, padeda įsilieti į studijas VDK, organizuoja orientacinę savaitę, keliones, supažindina su kultūriniais ypatumais.

Studentišką veiklą aktyviai plėtoja VDK studentų atstovybė (linkas į student atstovybę), kurios tikslas – kurti kūrybišką studijų atmosferą, organizuoti bendruomenišką studentų gyvenimą, ginti studentų teises ir interesus, atstovauti studentus bendradarbiaujant su kolegijos administraciniais ir akademiniais padaliniais bei studentų savivaldos organizacijomis.

Vilniaus dizaino kolegijoje aktyviai veikia karjeros centras, teikiantis studentams ir absolventams karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugas bei palengvinantis jų integraciją į darbo rinką.

Jaukiose Vilniaus dizaino kolegijos patalpose verda pašėlęs studentiškas gyvenimas – čia gausu popaskaitinės veiklos ir galimybių tobulėti.

X
© Photo by A. Jandovickis